Datasel Ýnsan Kaynaklarý Bölümü kuruldu.

Datasel'in insan kaynaklarýnýn iyileþtirilmesi ve uluslararasý standartlara uyumluluðunun arttýrýlmasý konularýnda çalýþmalar yapacak Ýnsan Kaynaklarý Bölümünden Sayýn Kezban Sönmez sorumludur. Kendisine baþarýlar diliyoruz.


----------

Note: Web sayfalarý ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen adresine e-posta gönderin!

Copyright © 1995, 1996 Datasel A.Þ.