Datasel Eðitim Merkezi hizmete girdi.

Eðitim birimimiz kaliteli eðitimi sürdürebilmek amacýyla 8 kiþilik sýnýflarda, yüksek konfigurasyonlu bilgisayar ortamýyla düzenlenmiþtir.
ORACLE'ýn yeni kanal yapýlanmasý çerçevesinde, Workgroup 2000 ürün ailesinde daðýtýcý olarak atadýðý LogoBase ile yapýlan anlaþma çerçevesinde ilk eðitimlerimiz þu kurslardan oluþmaktadýr:

Eðtim Hizmetleri Bölümüden Sayýn sorumludur. Kendisine baþarýlar dileriz.


----------

Note: Web sayfalarý ile ilgili sorunlarýnýz için lütfen adresine e-posta gönderin!

Copyright © 1995, 1996 Datasel A.Þ.