Konuşma Tanıma Sistemi

AviCenna KTS
Doktorlara Daha Fazla Zaman dikte_mini_y
Avicenna KTS (Konuşma Tanıma Sistemi) sağlık kurumlarındaki medikal (radyoloji/pataloji/nükleer tıp vb.) raporların oluşturulması için rapor ses kayıtlarını otomatik olarak metin haline çeviren web tabanlı çözümüdür.
     
 
AviCenna KTSKullanıcı yazacağı raporu hiç bilgisayar kullanmadan ses kayıt cihazlarını kullanarak, konuşarak kaydeder.
Sağlık kuruluşundaki medikal rapor süreçlerini ciddi anlamda hızlandırır. Aynı zamanda hem insan hem de zaman anlamında kurumlara ciddi kaynak tasarrufu sağlar. Kullanıcı yazacağı raporu hiç bilgisayar kullanmadan ses kayıt cihazlarını kullanarak, konuşarak kaydeder. Bu ses dosyasını Avicenna Konuşma Tanıma Sistemi uygulamasına gönderir. Gönderilen ses verisi otomatik metne dönüştürülerek kurum bilgi sistemine entegre bir şekilde geri iletilir.
Avicenna Konuşma Tanıma Sistemi, sağlık kuruluşlarında çalışan doktorların hızlı, güvenilir bir şekilde raporlarını yazmalarını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, daha fazla verinin girişini daha hızlı bir şekilde yaparak, doktorların raporlarını oluşturmaları için zaman kaybını en aza indirmek hedeflenmektedir.

Avicenna Konuşma Tanıma Sistemi aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur:
◆ Ses Verisi Alma ve Gönderme
◆ Ses Verisinin Durumunu Gözlemleme
◆ Kalite Kontrol ( ses verisi ile metnin senkron olarak kontrol edilmesi )
◆ Raporun Onaylanması
◆ Rapor Şablon Tasarlama
◆ Kullanıcı Güvenlik ve Yetkilendirme
◆ Bilgilendirme Servisleri.
 
     

YUKSEL_HOLDING Hakkımızda | Gizlilik Politikası | iletişim
Datasel ISO9001 Datasel ISO27001 Datasel IBM Business Partner Ready for DB2 Datasel İHE

207.241.231.151