Dikte (Ses Tanıma)
Doktorlara Daha Fazla Zaman dikte_mini_y
Kısıtlı zamanda ayrıntılı hasta raporları oluşturabilmek artık kolay. Raporunuzu bilgisayarınıza konuşun. Bırakın o sizi anlasın ve konuşmanızı yazıya döksün.
     
 
Doktor Anamnez Konuşma sistemi (Dikte) kullandığınız herhangi bir uygulama ile entegre çalışabilen, konuşmanızı kayıt ettikten sonra yazıya çevirmeye yarayan bir uygulamadır.Yazmak istediklerinizi çok kısa bir ses eğitiminin ardından yazıya çevirip kağıda yada elektronik ortamda dosyalar, e-postalara bilgisayarınıza konuşarak aktarmanız mümkündür. Yazmanız gereken metinleri sadece konuşarak yazılı hale aktarmanız size büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlar.
DikteVerinin zamanında, anlık ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesi, veri girişi sırasında dikkatsizlik, unutkanlık, bilgi eksikliği gibi nedenlerle oluşabilecek medikal hataları AviCenna ile entegre Dikte ürünü ile önlemek mümkündür.
Sağlık işletmelerinde çalışan doktorların hastalarına ait tıbbi doküman hazırlamakta sorumlulukları çok fazladır. Hasta bilgilerini korumak ve bu tıbbi kayıtları korurken akredite edecek kuruluşların istediği nitelikli raporları oluşturmaları gerekmektedir. Gerçekçi bir kişisel kayıt sistemi oluşturmak için çok yoğun ve meşgul olan doktorlar için sorumluluklarını yerine getirebilecek ortamı sağlamak gerekmektedir.

Yoğun çalışma temposu içindeki hekimler, hastalarına ilişkin düşüncelerini, isteklerini ve teşhislerini unutmadan, hata yapmadan, bilgi kaybına uğramadan bilgi girişini, gerçekleştirebiliyor olmadırlar.

Zaman kaynaklarının optimizasyonu, daha iyi klinik iş akışı, daha fazla güven ve güvenliği sağlamayı gerektirir.Verinin zamanında, anlık ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması ve izlenmesi, veri girişi sırasında dikkatsizlik, unutkanlık, bilgi eksikliği gibi nedenlerle oluşabilecek medikal hataları AviCenna ile entegre Dikte ürünü ile önlemek mümkündür.

Dikte uzun vadede medikal hataların azalmasını sağladığı için iş süreçlerinin hızlanmasını, iş yükünün azalmasını, bu sayede çalışanların memnuniyetinin ve hastanenin gelirlerinin artmasını sağlar. Dikte, ayaktan hasta servislerinin yanı sıra acil servis hizmetlerinde de konuşma ile veri girişi sayesinde hasta teşhis, tedavi ve takip süreçlerini elektronik ortama taşıyarak elektronik sağlık kayıtlarının daha hızlı girilmesini kolaylaştırır.

 
     
DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.
Hakkımızda | Gizlilik Bildirimi | İletişim

Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş.bir YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Kuruluşudur.