Sağlık-Net nedir ? Sistem nasıl çalışır ?

Sağlık-NET, sağlık kurumlarında üretilen her türlü veriyi, doğrudan üretildikleri yerden, standartlara uygun şekilde toplamayı, toplanan verilerden tüm paydaşlar için uygun bilgiler üreterek sağlık hizmetlerinde verim ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, entegre, güvenli, hızlı ve genişleyebilen bir bilgi ve iletişim platformudur.

Sağlık-NET ile yapılmak istenen; vatandaşların “doğumdan ölüme kadar ve ölüm sonrasında” sağlık verilerini merkezde güvenli bir şekilde tutmak suretiyle sağlık bilgisine erişimi kolaylaştırıp hizmet kalitesini artırmaktır. Tanı, tahlil ve tetkik bilgilerinin hasta mahremiyeti çerçevesinde paylaşımı ile hekimlerimiz ve sağlık kurumlarımızın hastaya ait sağlık verilerine erişimi sağlanacak, vatandaşlarımızın hastanede daha kısa sürede daha iyi hizmet almasına imkân tanınacaktır. Sağlık-NET sistemi ile yapılacak analiz çalışmaları ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.

Sağlık-NET portali, Sağlık-NET sisteminin dışa açılan yüzü olarak tasarlanmıştır. Portalin kullanıcıya göre dinamik içerik gösterme özelliği olup her kullanıcı, kendi yetkilerine uygun bir içerikle karşılaşmaktadır. Vatandaşlar, sağlık hizmet sunucuları ve sağlık bilişimi sektör temsilcileri kendilerine ayrılan bölümlerde sağlık ve sağlık bilişimi konularıyla ilgili bilgileri ve güncel gelişmeleri takip edebileceklerdir.

Vatandaşlar portali kullanırken, bağlı bulunduğu aile hekimini görebilecektir. Ayrıca ileride Elektronik Kimlik Kartı devreye alındığı zaman Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden randevu alıp hastanelere gidebilecek, kendilerine ait sağlık kayıtlarını görebilecek, bağlı bulundukları Aile Hekimlerine bilgi alma amaçlı danışabileceklerdir.

Sağlık Hizmet Sunucuları, kendi konularıyla ilgili güncel bilgi ve düzenlemeleri takip edebilecekleri gibi, yetkileri çerçevesinde portaldeki uygulamalar vasıtasıyla veri bildirimi yapabilecek, kendileri için hazırlanmış olan sağlık rapor ve detay istatistiklerine ulaşabilecektir.

Sağlık Sektörü Temsilcileri , sağlık bilişimi alanında ortaya çıkan standartları takip edebilecekler, Hastane Bilgi Sistemi yazılımları, Aile Hekimliği Bilgi Sistemi yazılımları, bu yazılımların gerektirdiği donanım ve mesajlaşma standartları, veri güvenliği ve mahremiyeti vb. konularda son gelişmeleri ve Bakanlığın sektörden beklentilerini ve sektörün uyması gereken normlar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.

Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (Sağlık-NET), Türkiye’deki tüm sağlık kurumlarından veri toplamayı hedefleyen bir e-Sağlık projesidir. Sağlık-NET içerisinde II. ve III. basamak sağlık hizmeti veren sağlık kurumları ile veri alışverişi, bu kurumların kullandıkları Hastane Bilgi Sistemleri (HBS) üzerinden gerçekleşecektir.

Sağlık-NET’in ulusal olarak tüm kurumlardan veri toplayabilmesi için; sağlık hizmeti veren hastaneler kullandıkları bilgi sistemlerinde, Sağlık Bakanlığı’nın talep ettiği veri standardizasyonunu sağlamalıdır. Bu çerçevede yapılacak entegrasyon çalışmaları, HBS arayüzlerinde (formlarında) ve veri tabanında kaçınılmaz değişiklikler getireceğinden; hastanelerin kullandığı mevcut modüller de revizyon gerekebileceği gibi, yeni modül ihtiyaçlarını da ortaya çıkarabilecektir. Ayrıca, yapılacak değişiklikler bilgi sistemleri ile kısıtlı kalmayacak, beraberinde hastanenin iş yapma usûllerinde ve iş akışlarında da değişiklik ihtiyaçlarını doğuracaktır. Bunun sonucu olarak da insan kaynağı ve donanım ihtiyacı ortaya çıkabilecektir.

Sağlık Net uygulaması ile ilgili tüm gelişmeleri Sağlık Bakanlığının www.sagliknet.saglik.gov.tr adresinden  takip edebilirsiniz.

DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.

YUKSEL_HOLDING Hakkımızda | Gizlilik Politikası | iletişim
Datasel ISO9001 Datasel ISO27001 Datasel IBM Business Partner Ready for DB2 Datasel İHE

207.241.231.151