Merkezi Konuşma Tanıma Sistemi
Bırakın tüm medikal raporlarınızı sizin yerinize biz yazalım, siz sadece söyleyin dikte_mini_y
Sağlık Kurumlarındaki medikal tüm raporların otomatik olarak konuşma tanıma sistemlerinde rapor haline çeviren otomasyon çözümüdür.

     
 

Sağlık kuruluşundaki medikal rapor süreçlerini ciddi anlamda hızlandırır. Aynı zamanda hem insan hem de zaman anlamında kurumlara ciddi kaynak tasarrufu sağlar.Kullanıcı yazacağı raporu hiç bilgisayar kullanmadan konuşarak kaydeder.Bu ses dosyası ara bir yazılım ile kurum içindeki bir merkezde toplanır.Toplanan ses verisi otomatik yazıya dönüştürülerek kurum bilgi sistemine entegre bir şekilde iletilir.Bu şekilde medikal kadro, daha çok kendi işleri ile uğraşacak kurum sekreterya işlemleride azalacaktır.

merkezi-konusma-tanima-sistemi

Sağlık kuruluşlarının polikliniklerinde çalışan doktorların hızlı güvenilir bir şekilde anamnez ve/veyadiğer raporların yazılımını sağlamaktır.

Bu kapsam doğrultusunda, öncelikle poliklinik doktorların anamnez bilgilerinin bilgi yönetim sistemlerine veri girişinin doktor kullanıcıları açısından zaman kaybını en aza indirgemeyi hedeflemektedir.Her hasta muayenesinde daha fazla verinin girişi daha hızlı ve doktorun daha fazla hasta muayene etmesine olanak sağlıyacak şekilde zaman tasarrufu sağlayacaktır. Aynı zamanda bilgisayar kullanamayan ve/veya hızlı yazmayı beceremeyen doktor kullanıcıları için sistem ideal bir çözüm aracıdır

Merkezi Konuşma Tanıma Sistemi aşağıdaki ana bileşenlerden oluşur :

  • Ses Verisi Alma/Gönderme
  • Ses Tanıma
  • Merkezi Veri Toplama Yazılımı
  • Rapor Edit ve Tıbbi sözlük
  • Web Uygulaması
  • Raporlama
  • Rapor Tasarlama
  • Kullanıcı Güvenlik ve Yetkilendirme
  • Bilgilendirme Servisleri
    
        
   DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.
   Hakkımızda | Gizlilik Bildirimi | İletişim

   Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş.bir YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Kuruluşudur.