AviCenna JCI
AviCenna JCI (Joint Commission International) akreditasyon sistemine geçen ya da geçmeyi düşünen sağlık kuruluşları çok parçalı ve farklı platformlar üzerinde, birbirinden kopuk ve çoğu zaman akreditasyonun gerektirdiği göstergeleri içinde barındırmayan bilgi sistemleri ve yazılım uygulamaları kullanmaktalar. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Datasel Bilgi Sistemleri, Tübitak’ın desteğini de alarak iş zekası çözümlerini temel alan Avicenna JCI Akreditasyon Sistemleri Ölçme ve Değerlendirme uygulamasını geliştirdi. vkbs-tubitak

     
 
AviCenna JCIAvicenna JCI Akreditasyon Sistemleri Ölçme ve Değerlendirme uygulaması, yeni bir yaklaşım ve iş modeli getirmektedir.
Avicenna JCI Akreditasyon Sistemleri Ölçme ve Değerlendirme uygulaması, yeni bir yaklaşım ve iş modeli getirmektedir. Bu iş modelinde yaklaşım, dış sistemlerden verinin web servislerle toplanması ve servis merkezli yönetilebilir araçlar kullanarak yönetilmesi, iş zekası ile de değerlendirilmesini ve gösterilmesini içermektedir. Sağlık kuruluşlarının hastane bilgi sistemleri ile toplayamayacağı verilerin girişini de yapmayı sağlayan yazılım, iş akışı ve iş kurallarını da barındıran bir yapıya sahiptir
Avicenna JCI Akreditasyon Sistemleri Ölçme ve Değerlendirme Uygulaması, JCI danışmanları, hastane bilgi yönetim sistemi uzmanları, hastane birim uzmanlıkları ile yapılan çalışmalar doğrultusunda, JCI literatürü taranarak elde edilen kalite performans indikatörlerine göre gelirştirildi.

◆ İş zekası ürünleri kullanılarak kalite performans indikatörlerinin son kullanıcılara görsel yetenekleri ve erişilmesi kolay dashboard uygulamaları sunması.
◆ Tüm kalite performans indikatörleri için gerekli geçerlilik ve iş kurallarının belirlenmesine, değiştirilmesine imkan sağlaması.
◆ Kalite performans indikatörlerinin veri modellerinin, ISO/IEC 11179-4 standartına göre modellenmiş olması.
◆ Uygulama içerisinde bulunan referans kod veri bankası ile ana veri yönetiminin (master data management) sağlanması.
◆ Çoklu organizasyonları desteklemesi ve tek bir dashboard üzerinden iyileştirme fırsatlarının kolayca belirlenmesi, detay karşılaştırmaların yapılmasının sağlanması. Kalite performans indikatörleri rapor sözlüğü ile uygunluk analizi, kontrol grafikleri ve trend analizlerinin yapılması.
◆ 144’ün üzerinde Kalite performans indikatörünü içermesi.
◆ SAP BusinessObjects ailesi araçları kullanılarak veri tutarlılığı, eksik veri ve veri kalitesi konularında uyarıları barındırması.
 
     

YUKSEL_HOLDING Hakkımızda | Gizlilik Politikası | iletişim
Datasel ISO9001 Datasel ISO27001 Datasel IBM Business Partner Ready for DB2 Datasel İHE

34.237.124.210