Vaka Karması Bilgi Sistemi

AviCenna VKBS
Siz hastalarınızla ilgilenin vkbs-tubitak
AviCenna Vaka Karması Bilgi Sistemi (AviCenna VKBS) sağlık kuruluşlarının klinik ve maliyet verilerinin yönetimi ve analizleri için web tabanlı olarak hazırlanmış bir yazılımdır.

     
 
AviCenna VKBSVaka Karması Bilgi Sistemi hem hastanelerdeki klinik verilerin TİG gruplandırılma sürecini hem de maliyetlendirme sürecini yönetmek için geliştirilmiş bir programdır.
Bir hastane ya da birim tarafından tedavi edilen hastaların türü veya karmasına vaka karması denilmektedir. Hastaların türü veya karmasını belirleyebilmek için sınıflama sistemlerine ihtiyaç vardır. Dünyada en bilinen sınıflama sistemlerinden birisi ülkemizde TİG (Teşhisle İlişkili Gruplar) olarak adlandırılan DRG’dir. TİG, hastaların klinik ve demografik verilerinin kullanılarak gruplandırılmasını ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir sistemdir.

Vaka Karması Bilgi Sistemi hem hastanelerdeki klinik verilerin TİG gruplandırılma sürecini hem de maliyetlendirme sürecini yönetmek için geliştirilmiş bir programdır. Ünite, hastane, hastane grubu ve ülke genelinde klinik ve mali analizler yapılabildiği gibi aynı zamanda Türkiye’de uygulanabilecek yeni bir geri ödeme sistemini desteklemek için geliştirildi. 2012 yılı Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TİG Daire Başkanlığı ile 180 günlük bir çalışma sonucunda ülkemiz TİG maliyet ve maliyet ağırlık değerlerine ulaşılmıştır.

Program üç temel üzerine oturmaktadır. İlki klinik verilerdir. Klinik veri setleri oluşturulmuştur. Veri setleri içinde veri elemanları ve bunların unsurları yer almaktadır. Klinik veriler Teşhisle İlişkili Grupların (TİG) oluşması için yeterli unsuru içermektedir. Veri toplama aşamasından sonra TİG (DRG)’ler oluşturulabilmektedir. Veri seti, maliyet çalışmaları için geniş tutulmuştur.

İkincisi, maliyet verileridir. Klinik verilerde olduğu gibi maliyet verileri için de veri setleri, veri elemanları ve bunların unsurları belirlenmiştir. Veri setleri maliyet muhasebesi ilkelerinin uygulanması için gerekli unsuru içermektedir. Veri toplama aşamasından sonra hastanelerin ünitelerine ve tedavi şekillerine göre maliyetlerine ulaşmak, yüzde ve eğilim(trend) analizleri gibi bir çok analizi yapabilmek mümkündür.

Üçüncüsü ise her iki veri tipinin birleştiği analiz aşamasıdır. Analiz aşamasında klinik ve mali veriler birleştirilerek veriler üretilir. TİG (DRG) bazında ve hasta bazında klinik ve mali verilerin analiz edilebilmesi mümkündür.

vkbs-tubitak


TİG sisteminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
• Klinik faaliyetlerin ölçülmesi
• Hastanede klinik ve finansal kararların verilmesi
• Hastane içi ve hastaneler arası bakım kalitesi karşılaştırmaları
• Klinik rehberler, protokoller ve sürekli kalite gelişimi projeleri için destek sağlaması
• Veri ve tanımlama standartlarının oluşturulması
• TİG’e dayalı bütçeleme modellerinde maliyetlerin etkili bir şekilde takip edilmesi.