Yönetim Kurulu yonetim_kurulu_2
Yönetim Kurulu Başkanı : Emin SAZAK
Başkan Yardımcısı : Mehmet Emin SAZAK
Murahhas Üye - Genel Müdür : Antonios FILIPPIDIS
Üye : Cihan CANDEMİR