ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

Elektronik Döküman Yönetim Sistemi

Doküman yönetimi, kağıtsız ofis yapılanmasının temelidir. Bir kurum veya organizasyon dahilinde oluşturulan ve farklı kullanıcılar tarafından kullanılan değişik tür ve kategorideki tüm dokümanların hayat döngüleri boyunca sistematik olarak elektronik ortamda yaratılmasını, saklanmasını ve yönetilmesini sağlar.  Araştırmalara göre çalışanların zamanlarının %50 'sini doküman yönetimine yönelik çalışmalara harcadıkları belirlenmiştir.

Kurumlar bu çözümle, iş süreçlerini kontrol altında tutan, oto kontrolü sağlayan, yapılandırılmamış bilgilerin ve dokümanların çoklu-kullanıma imkan veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılmasını sağlayan, yöneticilerin karar verme süreçlerini kolaylaştıran ve bilgiye erişmeyi hızlandıran sistemlere sahip olacaklardır. Günümüz teknolojisinin getirmiş olduğu faydalar kurumlarda uygulanmaya başlandığında kurum iş süreçlerinin hızlandığı, veri tekrarının engellendiği ve karmaşık yapıdan teknolojik yapıya geçildiği bir dönem başlayacaktır. İş gücü maliyetlerinin tasarrufundan, kırtasiye giderleri tasarrufuna, telekomünikasyon masraflarının azaltılmasından bilgiye erişim maliyetinin indirilmesine kadar bir çok noktada kazançlar elde edilecektir. Verimliliği ve etkinliği arttırmanın bir sonraki aşaması, doküman yönetiminin ana iş uygulamaları ile entegrasyonudur.

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi, kağıt ortamında bulunan dokümanları elektronik belge haline dönüştürmek, belgelerin tanımlanan iş akışları ile dolaşımını yönetmek, bu belgeleri doküman ambarları içerisinde güvenli bir şekilde saklamak, belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşım sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Doküman Yönetim Sistemi kullanıldığı kurumlarda, dokümanların oluşturulması, izlenmesi, depolanması, erişilmesi, dağıtılması gibi süreçlerde kullanılan kaynakları minimuma indirmekte ve bu konularda büyük tasarruflar sağlamaktadır.

DataSel, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Devlet Su İşleri, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Patent Entitüsü gibi çok kullanıcılı ve dağıtık mimariye sahip Doküman Yönetim Sistemi projelerine başarıyla imza atmıştır. Sizde kurumunuza kağıtsız ofis evrimini yaşatmak istiyorsanız, çözümlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için taleplerinizi bize ulaştırınız.

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite