ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

Farmakovijilans Bilgi Sistemi

İlaç zorunlu bir tüketim maddesidir. Diğer tüketim maddelerinden farklı olarak, Tüm ilaçların istenen etkileri yanında istenmeyen etkileri de söz konusudur. Bunlara yan etkiler denir. İlaçlar insan hayatına mal olabilecek yan etkiler gösterebilir.

Farmakovijilans Nedir ?

Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları kapsar.

Farmakovijilans "günlük klinik uygulamada ilaçların güvenliği ile ilgili klinik verilerin toplanması, ilaç uygulamasında karşılaşılan sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınması" şeklinde tanımlanabilir.

FARMAKOVİJİLANS BİLGİ SİSTEMİ ilaç uygulaması ve karşılaşılan sorunların kayıt altına alınabileceği bir sistemdir. Daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla geliştirdiğimiz bu sistem ilaçlarla ilgili olumsuzlukların ve olası zararların öngörülebilmesine ve gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olacaktır.

· Advers Etki Bildirim Modülü : Advers etki bildirimlerinin veritabanına kaydedilmesini sağlayan alanlardan oluşmaktadır. Girilen bilgiler ile oluşturulacak elektronik arşiv üzerinde her türlü düz ve çapraz sorgulama yapabilmek mümkündür. TÜFAM'ın talep ettiği "Advers Etki Bildirim Formu" sistem üzerinden tek bir tuşa basılarak kolayca alınabilmektedir.

· Elektronik Literatür Arşivi ve Web Portal : Farmakovijilans ile ilgili güncel literatür bilgilerini içeren modüldür. Güncel yayınlar taranarak arşive periyodik olarak dahil edilmektedir. Tanımlanan "KEYWORD" anahtar kelimeler ile elektronik literatür arşivinde yer alan herhangi bir kayıta ulaşmak saniyeler almaktadır.

· Periyodik Güncelleme Modülü : TÜFAM 'a periyodik olarak iletilmesi gereken güncelleme raporlarının elektronik ortamda oluşturulmasını sağlar. Takvim özelliği sayesinde periyodik bilgilendirme zamanını uyarıcı mesajlar ile hatırlatır. TÜFAM tarafından kağıt ortamına istenen rapor, sistem üzerinden tek bir tuşa basılarak kolayca alınabilmektedir.

Farmakovijilans Bilgi Sistemi ve ek modülleri hakkında detaylı bilgi almak için taleplerinizi bize ulaştırınız.

 

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite