ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

İş Zekası - Karar Destek Sistemleri (MIS)

 

Bilgisayar destekli karar sistemleri, yöneticilere karar vermelerinde çok önemli bir destek sağlar. Karar destek sistemleri karar vermeyi kolaylaştırmak ve daha etkili hale getirmek için tasarlanan değişik model, simülasyon ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran sistemlerdir.  Bu sistemler ticari kuruluşun veri tabanından elde edilen bilgileri, veriler arasındaki ilişkileri gösteren, farklı faaliyet ortamlarının benzerini oluşturan (yani araç rotalarının belirlenmesi ve programlanması), belirsizlik durumları ile "ise ne olur" analizini birleştiren ve algoritma ile horistik metotlarından yararlanan analitik çerçeveye dahil eden uygulamalardır. Karar Destek Sistemleri bir analiz sunar ve bu analize dayanarak bir karar tavsiyesinde bulunur.

Bir karar destek sisteminin en kritik bileşeninin sistemi besleyen verilerin kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Karar destek sistemleri organizasyon dahilinde ve haricinde bulunan ortama ait verilere ihtiyaç duyar. Bu yüzden doğru verilere sahip olmak karar destek sistemi planlama, uygulama ve kontrolünde önemli bir ilk aşamayı oluşturur. Ayrıca veri analizi sunabilmek için modellere ihtiyaç duyulur.

Modellendirme tüm sistemin sembolik bir maketini geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. İyi bir model gerçek dünyayı kusursuz bir biçimde temsil etmeli ve yönetim için de yararlı olmalıdır. Modellerin amaçları gerçek bir durumun taklidini yapmak ve bu taklit üzerinde bir değişiklik yaparak gerçekte nelerin olabileceğini görmek olarak ifade edilebilir. İyi bir model yönetimsel karar verme sürecinin yerini almaktan çok onu destekler nitelikte olmalıdır.

DataSel tarafından sağlanan Karar Destek Sistemleri, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Kurumsal Kaynak Planlama ve benzeri uygulamalar ile entegre edilebilmektedir. Karar Destek Sistemleri hakkında detaylı bilgi almak için taleplerinizi bize ulaştırınız.

 

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite