ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

Kardiyoloji Klinik Bilgi Sistemi

 

AviCenna Kardiyoloji Klinik Bilgi Sistemi, kalp ve damar hastalarının hastaneye ilk başvurularından itibaren yürütülen tüm süreçlerin toplu ve entegre bir şekilde izlenebilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi hizmeti veren hastanelerde hastaların ilk gelişinde tanıya dayalı bir vaka kaydı açılmasını ve bu vaka bağlamında yürütülen tüm işlemlerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde birbirleri ile entegre olarak izlenebilmesi olanağı sağlanır.

Bazen yıllarca sürebilen bu gelişim sürecinde aşağıda belirtilen tıbbi bilgiler bir arada izlenebilir :

 • Hastanın ilk müracaatındaki (vaka başlangıcı) muayene ve anamnez bilgileri,
 • Vaka başlangıcından o ana kadar hastalığın risk faktörlerine ilişkin değişimler (kilo değişimi, sigara-alkol alışkanlığındaki değişiklikler, genetik kardiak hastalıklara ilişkin değişimler, hipertansiyon, diyabet, akciğer hastalıkları vb.),
 • Vakanın başlangıcından o anki tarihe kadar yapılan tüm laboratuvar testlerine (Biyokimya, Hemogram, Hemostaz vs...) ait sonuçların mukayeseli olarak grafiksel analizleri,
 • Vakanın başlangıcından o anki tarihe kadar yapılmış olan tüm tanısal, girişimsel ve radyolojik tetkiklerin sonuçları:

- EKG sonuçları

- Teleradyografik imajlar (*)

- Efor sonuçları

- Tomografi sonuçları

- Ultrason sonuçları

- EKO (Transtorasik , Transözofegal) görüntü (*) ve raporları

- Anjiografi ve kataterizasyon görüntü (*) ve raporları

- PTCA, balon ve stent işlemlerinin görüntü (*) ve raporları

- Periferik damarlara yapılmış olan DSA görüntü (*) ve raporları

 • Vakanın başlangıcından o anki tarihe kadar yapılmış olan tüm cerrahi işlemlerin pre-operatif, post-operatif bilgileri ve ameliyat raporları,
 • Vaka başından o ana kadar hastanın ayakta her gelişinde sisteme kaydedilmiş olan klinik bulgular,
 • Vaka başından o ana kadar hastanın her yatışında gözlenmiş ve sisteme kaydedilmiş olan klinik bulgular ve uygulanan tedaviler,
 • Hastalığın başlangıcından beri hastaya reçete edilmiş veya yatış sırasında verilmiş olan tüm ilaçlar,
 • Hastalığın başlangıcından beri hastaya uygulanması için talimat verilmiş diyet bilgileri,
 • Sürecin başından sonuna kadar hastaya ilişkin oluşturulmuş olan tüm epikriz raporları,
 • Söz konusu hastanın kardiak problemi ile ilgili olarak gelişmiş veya kardiak problemi ile alakası olmayan diğer sistemlere ilişkin hastalıklarının kaydı ve gelişimi, vakanın gelişim sürecinde bir defadan fazla uygulanmış olan girişimsel ve tanısal işlemler aynı ekran üzerinde karşılaştırmalı olarak izlenir.

(*) Radyolojik görüntüler hastanede bir PACS sisteminin mevcut olması durumunda kaydedilerek görüntülenir.

 

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite