ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS)

 

Laboratuvarda çalışılan tüm testler detaylı bilgilerle (kod, ad, normal değerler, faz değerler) tanımlanabilir. Grup testler (hemogram, hemostaz, glukoz yükleme vb.) tanımlanabilir, testlerin referans değerleri yaş, cinsiyet, cihaz ve kullanılan kite göre çeşitlendirilebilir. Hastanenin diğer ünitelerinden yapılan test istemleri tek tuşla kabul edilerek cihaza yüklenecek duruma getirilebilir.

Numune tüplerinin üzerine yapıştırılacak barkodlu etiketler AviCenna'dan otomatik olarak alınabilir. AviCenna'ya özel "tekil numune numarası" üretme mekanizması ile her tüp ayrı ayrı kaydedilerek sonuçlanana kadar olan tüm süreç numune numarası üzerinden takip edilebilir. Donörler için çalışılan testlerde hasta ve donör ayrı ayrı kaydedilebilir.

Randevulu çalışılan testlerle ilgili (immünolojik testler gibi) ileriye dönük randevular verilebilir. AviCenna, belli bir zaman dilimi içerisinde üst üste çalışılamayacak testlerle ilgili uyarır, böylelikle maliyet kontrolü sağlanabilir.

AviCenna piyasada yaygın olarak kullanılan birçok cihaz ile halihazırda entegre çalışabilir, yeni cihazlarla bir günde entegre edilebilir. AviCenna cihaz entegrasyonlarında ASTM ve HL7 protokollerini destekler. Cihazdan çıkan sonuçlar ayrı ayrı teknisyen onayı ve uzman onayına tabi tutulabilir.

Aynı hastaya tek istemde çalışılan tüm testlerin (biyokimya, hematoloji, seroloji, immünoloji, koagülasyon) sonuçları tek raporda çıkartılabilir. Hastanın aynı testinin geçmiş sonuçları aynı sayfada ve grafiksel olarak görüntülenebilir.

Laboratuvar defteri testleri gruplara ayırarak ayrı ayrı alınabilir, çalışılan testlerle ilgili zaman bazlı ve test gruplarına ve isteyen ünitelere göre grafiksel istatistikler alınabilir.

AviCenna LIS yalnız başına işletilebileceği gibi AviCenna içerisindeki diğer tüm alt sistemlerle tam entegre çalışabilir.

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite