ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

Tele Tıp

Tele Tıp, bireylerin ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek amacıyla, tanı, tedavi, hastalıkların ve kazaların önlenmesi, araştırma ve inceleme ile sağlık personelinin sürekli eğitimi için tüm sağlık profesyonelleri tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, uzaktan ve geçerli bilgi iletişimi ile sağlık hizmetleri verilmesidir. Bu tanım 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların tedavi hizmetlerinde hızlı, hatasız ve daha kaliteli hizmet sunma standardı, gün geçtikçe artan yaşlanan nüfus nedeniyle aynı hızda önem kazanmaktadır. Özellikle yaşlanan nüfus içerisinde yer alan eğitim profili yüksek hastalar edinmiş oldukları yüksek yaşam kalitesinin bir beklentisi olarak uzaktan tedavi veya evde bakım hizmetlerini tercih etmektedir. Bu tercihte tedavi hizmeti sunan kurumların artan talep karşısında yetersiz kalması da önemli bir etkendir. Kurumların evde tedavi hizmeti sunmalarını sağlayacak en önemli husus teknolojik alt yapı ve uygun Tele Tıp cihazlarının kurulacak alt yapıya entegrasyonudur.

Geçmişte Tele Tıp hizmetleri öncelikle yetersiz hizmet sağlanan ya da hizmet sağlanamayan bölgelere yönlenmişken günümüzde bu öncelik değişerek evde hasta izlemi, askeri hekimlik, hizmet ve bakım kalitesini artırma odaklı kullanımı artmıştır.

Tele Tıp çözümleri, tedavi süreçlerinin genel analizinin yapılabileceği, toplumun sağlık ile ilgili problemlerine ışık tutacak, hastalık ve bakımla ilgili çeşitli göstergelerin elde edilebileceği bir yapı sunarken, verimli bir sağlık bilgi bankasının oluşturmasını sağlar.

Maliyetleri Azaltmak

Tele Tıp, uygulamaları sağlık sistemine köklü değişiklikler getirecektir. Hastaların sağlık hizmetleri için başka şehirlere gitmesi azalacaktır. Hastaların evden takibi kolaylaşacak, hastaneye talep azalacaktır. Hekimlerin günün veya haftanın değişik zamanlarında, farklı yerlerde çalışma zorunluluğu azalacaktır. Uzman kişilere ve bilgi sistemlerine danışma olanakları artacağı için hekim eğitimi ve güncel pratiğinde ezbere ihtiyaç azalacak, hekimler bilgiye ulaşma, verileri değerlendirme, karar verme konularında daha iyi eğitilebilecektir.

Daha Kaliteli Sağlık Hizmeti Sunmak

Hastalar için diğer bir fırsat da Tele Tıp teknolojileri ile kendilerinin direkt iletişim kurabileceği merkezlerin açılması ve hastanın seçeneklerinin artması ve kimi zaman fiziksel koşullar nedeni ile tıbbi yardım alamayacağı bölgelerde yardım alabilmesi mümkün olacaktır. Bu tip merkezlerin hizmetleri daha ucuz olacaktır. Yolculuk sırasında veya kendi yerleşim merkezinden uzak bir yerde sağlık sorunu ile karşılaştığında hastanın eski verilerine ve görüntülerine ulaşmak mümkün olacaktır. Tüm bunların genel sonucu olarak sağlık hizmetinin niteliği artacak, maliyeti azalacaktır.

HeartView"
HeartView P12/8 Plus"
Heart 2006"
HeartOne"
Weight-Tel"
BP-Tel"
Heartline Alıcı İstasyonu
MPM Çağrı Merkezi
MPM Net
HRS Net
Tele-CliniQ"
Medi-CliniQ"

 

 

 

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite