Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş

 

Teknolojik Çözümler

Sektörel Çözümler

Hizmetler

Ana Sayfa

 

 

 

Çözüm Yaklaşımlarımız

 

 

DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş

Çözüm Yaklaşımlarımızı Üç ana Başlık Altında Topladık:

DataSel İş Hedefleri ve Çalışma İlkeleri

DataSel müşterilerinin ihtiyaç duyduğu çözümleri doğru zamanda ve uygun biçimde sunmayı ilke edinmiştir. Müşterilerinin başarısını kendi başarısı olarak gören ve müşterileriyle uzun dönem "iş ortaklığı" sorumluluğu ile çalışan DataSel, ileri teknolojiyi doğru ürün ve profesyonel hizmetlerle bütünleştiren yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.  

DataSel, Müşteri Odaklı Çalışma ilkelerini bu temel yaklaşımlarla oluştururken, stratejik iş hedeflerinde de sektörel odaklanmayı, dikey ve yatay pazarlar için uzmanlık çözümleri oluşturmayı ve bu çözümleri profesyonel hizmetlerle bütünleştirerek sunmayı, iş ortaklıklarını geliştirmeyi benimsemiştir.

DataSel iş hedefleri paralelinde organizasyonunu Yazılım Hizmetleri, Müşteri Hizmetleri ve Satış Hizmetleri bölümleriyle yapılandırmıştır. 

1.      Yazılım Hizmetleri

Uzun dönemli hedeflerini yazılım alanına odaklayan DataSel için, ‘Uygulama Yazılımları’ stratejik önem taşımaktadır. DataSel’in ‘çözüm sunucu’ kimliğinin en önemli  yapı taşlarından olan yazılımlar, DataSel’in profesyonel hizmetleriyle bütünleştirilerek kullanıcılara sunulmaktadır. 60 kişinin üzerindeki güçlü yazılım geliştirme ekibi tarafından, odaklanan sektörlerdeki kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilen uygulama yazılımları, DataSel’in yurt içindeki ve dışındaki iş ortaklarıyla birlikte yaratılan sinerji ile geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.

DataSel, yazılım hizmetlerini organizasyon yapısı içinde yer alan Yazılım Geliştirme, Çözüm Danışmanlığı ve Operasyonel Hizmetler bölümleri ile yürütmektedir. Gerektiğinde müşteriye özel olarak da hazırlanan uygulama yazılımları, Yazılım Geliştirme bölümü tarafından en ileri metodoloji ve teknolojik araçlarla hazırlanmaktadır. Yazılım geliştirme sürecinin en önemli aşamaları olan müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi, iş analizi, süreç modellemeleri, sistem tasarımı, veri tabanı tasarım ve yönetimi, metodoloji kullanımı, nesne yönelimi uygulamaların geliştirimi gibi konularda ise Çözüm Danışmanlığı bölümü deneyimli danışmanları ile aktif rol almaktadır.  Yazılım grubunda yer alan Operasyonel Hizmetler bölümü ise geliştirilen uygulamaların müşteri ortamlarında etkin biçimde kullanımına yönelik çalışmaları yürütmektedir. Müşterilerin sistem ortamlarının hazır duruma getirilerek geliştirilen uygulamaların bu ortamlarda kurulması, kalite kontrollerinin ve performans ayarlamalarının yapılması ve gerekli tüm bakım hizmetlerinin verilmesini bu bölüm tarafından gerçekleştirilmektedir.

DataSel çözüm porföyünde şu uygulama yazılımları yer almaktadır:

 • AviCenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri

 • Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Çözümleri

 • E-Bankacılık, E-Borsa, E-Kampanya, E-Satış Gücü, E-Ticaret, E-Akıllı Bilgi Yönetimi

 • Elektronik Form İşleme ve Arşiv Teknolojileri

 • Özel Yazılım Uygulamaları

1.1. AviCenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) :

AviCenna; hastanelerin, yataklı-yataksız tedavi hizmeti veren sağlık kurumlarının ihtiyacı olan İdari, Tıbbi ve Finansal bilgileri entegre bir şekilde sağlayan, organizasyon etkinliğini arttıran bir uygulama yazılımıdır. AviCenna ile elektronik ortamda ‘evraksız’ bir hastane bilgi yönetim sisteminin kurulması amaçlanmaktadır.

Hastanelerin işletme modelini dört ana başlık altında bir araya getiren AviCenna, hastanelerin Organizasyon, Fonksiyon, Veri ve İş Akışı/Kontrol görünümlerini bir bütün olarak ele alan eksiksiz bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemidir. Avicenna Hastene Bilgi Yönetim Sistemi,

 • AviCenna HBYS Güvenlik Erişim Sistemi 

 • Hasta Kayıt ve Ana Endeks Sistemi 

 • Faturalama ve Alacaklar Takibi Sistemi

 • Medikal Sistemler

 • İdari-Mali Sistemler

 • Yönetim Raporları

temel modüllerinden oluşmaktadır. AviCenna’nın bünyesinde yer alan bu modüllerin kapsamları ve işlevsellikleri, gelişen bilişim teknolojileri ve sağlık sektöründeki pazar ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir. Esnek, modüler ve entegre sistem yapısı, temel modüllerin yanısıra, müşteri gereksinimlerine göre istenilen diğer medikal ve idari-mali modüllerin eklenmesine de olanak sağlamaktadır.

1.2. Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Çözümleri

DataSel’in çözüm portföyünde yer alan stratejik uygulama yazılımlarından bir diğer grup ise  Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri Çözümleridir. DataSel’in, 2000’li yıllar için belirlediği ve bundan üç yıl önce başlattığı Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri çözümlerine yönelik çalışmaları ile, dünyanın bu alandaki önde gelen firmalarından BroadVision ile iş birliğine girilmiş, kuruluşların müşteri memnuniyeti ve bağlılığının sağlanması için gereksinim duydukları bir dizi e-çözümün hazırlanılmasına odaklanılmıştır.

Kuruluşların müşterileriyle olan ilişkilerini daha etkin yönetebilmelerine olanak sağlayan bir iş stratejisi olarak tanımlanan Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri çözümlerinde en kritik noktalardan birisi, olan var olan sistem ve verilerin entegrasyonudur. DataSel tarafından ileri teknoloji ürünleriyle geliştirilen uygulamalarla, kuruluşların değişik kanallar yardımıyla- temel müşteri işlemleri, çağrı merkezleri, ATM’ler, satış temsilcileri, doğrudan postalama, kampanyalar, web gibi-  elde ettikleri müşteri bilgileri, kolaylıkla entegre edilebiliyor, anlamlı müşteri bilgileri veri tabanında bütünleştirilebiliyor. Bilgiler arasında ilişkiler kurularak, müşteri davranışları izlenerek, detaylı profil bilgisi tutulabiliyor. Böylelikle oldukça kapsamlı kişiselleştirme fonksiyonu aktive edilerek, müşteriye istediği ürün ve hizmet kolaylıkla sunulabiliyor, çapraz ve üst grup ürünler ve hizmetler pazarlanabiliyor. Teknik bilgisi olmayan yöneticilerin ve içerik sağlayıcıların tanımladıkları iş kuralları ile müşteri işlemleri etkin biçimde gerçekleştirilebiliyor, işe yönelik kararlar dinamik biçimde uygulanabiliyor. Web siteleri üzerinde akıllı aramalarla bilgiye erişim kolaylaştırılıyor ve önceden belirtilen kullanıcı özelliklerine göre verilerin dinamik olarak derlenip belirtilen uçlara dağıtımı yapılabiliyor.

DataSel tarafından sağlanan çözümler, PC istemci platformundan IBM ana sistemlerine kadar geniş yelpazede donanım ve yazılım platformlarıyla birlikte desteklenmektedir. Böylelikle kuruluşların var olan yatırımlarını koruyarak günümüz teknoloji trendlerini yakalayabilmesi olanaklı kılınmaktadır. Ölçeklenebilir yapıdaki uygulamalar artan müşteri sayısında da yüksek performansla hizmet vermeye devam edebilmektedir.  Uygulamalar,  DataSel’in danışmanlık ve teknik hizmetleriyle kuruluşların ihtiyaçlarına göre hızla uyarlanabilen anahtar teslim çözümlerle müşterilere sunulmaktadır.

E-BANKACILIK, E-BORSA Uygulamaları

CRM çözümlerinin WEB uzantısı içinde yer alan E-Bankacılık ve E-Borsa uygulamaları ile finansal kurumlar, müşterilerine, web üzerinde her türlü finansal işlemi kendi kendilerine yerine getirebilme olanağı vermektedir. Çözümler, finansal kurumların operasyonel sistemleriyle kolaylıkla entegre edilebilmekte ve güvenli veri transferi sağlayabilmektedir. İş kuralları akıllı eşleştirme ajanlarıyla bir araya getirilerek her müşterinin profiline ve

 

davranış biçimine uygun bilgiler dinamik olarak oluşturulabilmektedir. Bu ‘birebir’ yaklaşımla, müşterilere çapraz ya da bir üst grup ürünlerin satışı mümkün olurken, müşterilerin, kendisine uygun ürün ve hizmetleri sunan finansal kuruluşa olan bağlılığı güçlenmektedir.

E-ÇAĞRI MERKEZİ

Bu uygulama ile CRM çözümlerinin müşteri hizmetleri ve destek uygulamaları kapsamında yer alan Çağrı Merkezlerinin Web entegrasyonu sağlanmaktadır. Web entegrasyonuyla müşterilere hızlı ve güvenilir işlem yapabilecekleri ortam hazırlanmış olmakta, sorunlar kolaylıkla çözülebilmekte, etkin ve kusursuz hizmet sunulabilmektedir.

E-KAMPANYA

Kurumların CRM çözümü kapsamında pazarlama çalışmalarını yönlendirmesi ve desteklemesi için hazırlanmıştır. Uygulama ile Web üzerinde kampanyalar planlanıp hayata geçirilebilmekte, sonuçlar analiz edilebilmektedir. Uygulama, satış hedeflerine uygun daha gerçekçi kampanyaların yürütülebilmesini olanaklı kılmaktadır.

E-SATIŞ GÜCÜ

CRM çözümlerinin en önemli parçalarından birisi olan satış otomasyonunun Web üzerindeki versiyonu olan E-Satış Gücü uygulaması profesyonel satış ekibinin kurum içindeki ve dışındaki çalışmalarının web üzerinde takibine imkan vermektedir. Uygulama takvim ve çalışma programlarının izlenmesini, müşteri ilişkileri ve kontak kişi yönetimini, satış potansiyeli takibini, teklif hazırlanma sürecini, fiyatlandırma işlemlerini, satış ekibi prim sistemini desteklemektedir.

E-TİCARET

E-çözümlerden bir diğeri olan E-Ticaret Internet üzerinde güvenli ve kişiselleştirilmiş ticaret imkanı sağlayan Web uygulamasıdır. Çözüm gerek perakende gerekse kurumsal elektronik ticaret olanaklı kılmaktadır. Perakende ticaret çözümü, şirketlerin online müşterilerine çok daha etkili ve verimli bir şekilde satış yapmalarını sağlayan esnek ve genişleyebilir bir elektronik ticaret uygulamasıdır. Hızla büyüyen, yüksek miktarda işlem yapan şirketlere, gerçek zamanlı kişiselleştirme özelliği ile, müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaları için ve hatta siteyi ilk kez ziyaret eden bir müşteri için ürünleri, fiyatları, promosyonları, ve diğer içeriği anında değiştirme fırsatı verir. Bu uygulama ile bir süpermarket veya internet üzerinde bir sanal market bir yandan haftada bir milyon müşteriye ulaşabilecek bir kapasiteye erişirken bir yandan da müşterilerine sanki kendi mahallelerindeki bakkaldan alışveriş yaparmış gibi kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaktadır. Kurumsal elektronik ticaret çözümü ise, şirketlerin dağıtım kanallarındaki ilişki yönetimi otomasyonunu, kanal masraflarının ve idari masrafların azaltılmasını, müşteri tatmininin artırılmasını sağlayan esnek ve genişleyebilir bir kurumsal elektronik ticaret uygulamasıdır. Uygulama ile birlikte sağlanan güçlü kurallar motoru ve yönetim özellikleri, işlem hacmi yüksek şirketlerin satın alma ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak üzere ürünleri, fiyatları, sözleşmeleri yönetmelerini sağlar.

E-AKILLI BİLGİ YÖNETİMİ

E-AKILLI BİLGİ YÖNETİMİ, bilgi tabanlı çalışanların verimliklerinin artırılması amacı için geliştirilmiş bir uygulama yazılımıdır. Bu uygulama, kuruluşların profesyonel satış ve pazarlama grupları, kanal iş ortakları, karar destek yönetim birimleri ve araştırma-geliştirme gruplarının bölümsel ve bütünsel verimliliklerinin artırılması sağlanır. Çözümle, web browser üzerinden) bilgi ulaşım kanalları yoluyla, kişisel ve çalışma gruplarının bilginin amaçlarına uygun kullanılması sağlanır. Birbirini etkileyen bilgi kanalları, akıllı bilgi dağıtımını, birebir felsefesi temelinde, kurum içinde ve dağıtımı öngörülen iş ortaklarına yapar.

1.3. Elektronik Form İşleme :

DataSel’in Türkiye temsilciliğini üstlendiği AFPSPro, iş akış mantığı içerisinde hızlı ve kolay bir yolla veri giriş ortamı sağlayan form işleme yazılımıdır. Formların taranarak ya da görüntü dosyaları sisteme girilerek ICR/OCR motorlarından geçirilmesi ile başlayan süreç, doğrulama terminalleri ile eksik ve hataların tamamlanması ve metin olarak oluşturulması ile devam etmektedir. AFPSPro, uygulama türlerinden bağımsız olarak veri giriş ortamı sağladığı için benzer uygulamalarla kolaylıkla entegre edilebilmektedir. Ürünün tüm modülleri uygulamaya göre ölçeklenebilir yapıdadır. Bu yapı, her uygulama için en uygun iş akışlarının oluşturulabilmesine imkan sağlamaktadır. DataSel, elektronik form işleme alanında AFPSPro ürününün de kullanıldığı, iki büyük proje gerçekleştirmiştir.

 

Bu projelerden ilki Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 1997 yılı Nüfus Tespit çalışmasıdır. Bu proje kapsamında 18.000.000 (on sekiz milyon) form taranmış, ICR teknolojisi ile  bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Oluşturulan bilgi ve imajlara ulaşımı mümkün kılan platform DataSel tarafından tasarlanarak inşa edilmiştir. 8 adet Kodak 9500D tarayıcı, HP Server, PC, Juke_Box dan oluşan platform Oracle veri tabanı ve TIS AFPSPro ICR yazılımı ile desteklenmiştir. Proje kapsamında 18.000.000 form  ICR teknolojisi ile işlenirken oluşan yaklaşık 12.000.000.000  karakter 320 veri giriş operatörü ile doğrulanarak veri tabanına aktarılmıştır. İkinci proje ise Maliye Bakanlığı için gerçekleştirilmiştir.

Bu proje, Maliye Bakanlığı bilgi işlem dairesi bünyesinde vergi kontrolleri ve beyanlarına yönelik olarak yapılan çalışmaların daha hızlı ve doğru olarak bilgisayar ortamına aktarılması amacı ile veri giriş işlemlerinin  ICR teknolojisine uygun olarak düzenlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Maliye Bakanlığı’nın Kurumlar, Gelirler, KDV gibi  kontrol ve beyan amaçlı formları   yeniden  düzenlenerek Veri Giriş Platformları ile birlikte hazırlanmıştır. Bu proje ile Maliye Bakanlığı’nın Emek Bilgi İşlem, Maltepe Vergi İstihbarat ve İstanbul Marbim (Marmara Bilgi İşlem) daireleri,  12 adet Kodak 5500 tarayıcı, IBM PC ve Server ve HPJukeBox ve AFPSPro ICR yazılımından platformlarla desteklenmiştir.

1.4. Özel Yazılım Uygulamaları :

DataSel sektörel bazlı çözümlerin yanı sıra müşterilerinin gereksinimlerine yönelik uygulamalar hazırlamak ve sunmak konusunda da uzmanlaşmış bir kuruluştur. Özel Yazılım Uygulamaları, DataSel organizasyonunda özel birim tarafından geliştirilmektedir. Bu birim güçlü kadrosu, uzun yılların getirdiği bilgi birikimini yeni teknoloji ve metodolojilerle bütünleştirerek birçok başarılı projeye imza atmıştır.

DataSel, Özel Yazılım Uygulamaları kapsamında öncelikle müşterinin bilgi teknolojisi stratejisinin netleştirilmesine ve kurumsal analizlerle müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik hizmetler sunmaktadır. Bu ihtiyaçlara uygun yazılımların hazırlanarak müşteri ortamında işletime hazır hale getirilmesi ve yazılımın kullanıldığı sürece müşterinin değişen ihtiyaçlarına göre uyarlanması yine Özel Yazılım Uygulamaları kapsamında verilen hizmetlerdir.

MÜŞTERİ DESTEK HİZMETLERİ    

Müşteri Destek Hizmetleri bölümü, Ankara ve İstanbul ofislerindeki otuzu aşkın deneyimli mühendislerden oluşan organizasyonu ile DataSel’in üstlendiği anahtar teslim projelerde önemli görevler üstlenmektedir. Proje Yönetimi, Müşteri Destek ve Teknik Servis alt birimleriyle yapılanan Müşteri Destek Hizmetleri satış öncesi müşterileri bilgilendirip, müşteri ihtiyaçlarını belirlemekte, projeleri gerçekleştirip sonrasında teknik destek hizmetlerini sağlamaktadır. Bölüm, altyapı ve kablolama, ağ iletişimi,  sunucu sistemleri, iş istasyonları ve kişisel bilgisayar sistemleri, yazıcı ve diğer çevre birimleri, işletim sistemleri, ofis uygulamaları ve veri tabanları alanlarında uzmanlaşmıştır.

DataSel Müşteri Destek Hizmetleri Bölümünün bir alt birimi olan Proje Yönetimi, müşterileri teknik anlamda bilgilendirerek ve müşteri ihtiyaçlarını doğru olarak belirleyerek çözümler üretmekte ve bu çözümlerin gerçekleştirilmesinde proje yönetimini üstlenmektedir. DataSel'in yazılım ürünleri portföyünde yer alan ürünlerin alt yapısına ilişkin teknik danışmanlık görevini de yerine getiren Proje Yönetim birimi eğitim hizmetlerini de yürütümektedir.

Müşteri Destek alt birimi üstlenilen projelerdeki tüm uygulamaların ve uygulamaların gerektirdiği ürünlerin tüm kurulum hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Müşteri Destek alt birimi, projelerin işletime hazır hale getirilmesinde aktif rol almaktadır.

Projelerin işleyişleri sırasında ortaya çıkan problemleri çözmeye ve projenin verimli bir şekilde yürümesine odaklanan Teknik Servis alt birimi ise, müşterilerilerden DataSel çağrı Merkezine iletilen sorunları Yardım Masası modeli

 

içinde sistematik bir biçimde çözmektedir. Teknik Servis alt birimi kuruluşu tamamlanan sistem platformlarına her türlü donanım ve yazılım konusunda destek hizmetlerini vermenin yanı sıra bakım hizmetlerini de yürütmektedir.

SATIŞ HİZMETLERİ

DataSel Satış hizmetleri, müşteri ihtiyaçları paralelinde doğrudan veya çözüm iş ortakları aracılığıyla sektördeki faaliyetlerini sürdürmek üzere yapılanmıştır. Sektörel uzmanlaşmaya göre organize olan DataSel Satış Hizmet Bölümleri müşterilerle ilişkilerini satış öncesinde doğru bilgilendirmeyle başlayan, satış sonrasındaki destek hizmetlerine kadar uzayan bir bütün olarak ele almakta, uygulama yazılım ürünlerini ve profesyonel hizmetlerini hedef sektörlere ve odaklandığı müşterilerine birebir ilişki yönetimi ile sunma yaklaşımında çalışmaktadır. Tüm satış birimlerinde temel amaç müşterilere doğru çözümler sunarak, uzun dönem stratejik  iş ortaklığı geliştirmek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Sağlık Sektörü Satış Hizmetleri  bölümü, sağlık sektöründe enformasyon teknolojisi çözümlerini danışmanlık yaklaşımı ile müşterilerine sunmaktadır. Sağlık sektöründe geniş ürün yelpazesine sahip olan DataSel, sektöründeki müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek, doğrudan ya da iş ortaklıkları kanalıyla pazar lideri olma hedefini  sürekli yenilemektedir.

DataSel'in danışmanlık yaklaşımı ile anahtar teslimi çözüm üretme kimliği Kamu Sektörü Satış Hizmetleri faaliyetlerinde belirginleşmektedir. Büyük projelerde temel gereksinim olan teknik beklentilerin karşılanması, müşterileri ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve iş ortağı anlayışının geliştirilmesi Kamu Sektörü Satış Hizmetlerinin hedefidir. Kamu Sektörü Satış Hizmetleri bu güne kadar birçok büyük projeyi başarıyla hayata geçirmiştir.

DataSel, 1998 yılında, finans ve genel sektör çözümleriyle bu alandaki yatırımlarını genişletmiştir. Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri çözümleriyle pazar liderliğini hedefleyen DataSel, Finans ve Genel Sektör Satış Hizmetleri bölümünü yapılandırmış, bu alanda dünyanın önde gelen firmalarından BroadVision iş birliğine girerek çeşitili uygulamalar geliştirmiştir. Finans ve Genel Sektör Satış Hizmetleri bölümü sunduğu çözümlerle finans, telekom, perakende ve üretim sektörlerindeki firmaların yenilikçi ve farklılaşma vizyonlarını desteklemeyi hedeflemektedir.

 

 

 

©2002 DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. - Her türlü Hakları Saklıdır. Bilgi İçin : , Mayıs, 2003 , Webmaster: - DataSel, bir Yüksel Holding Kuruluşudur. -