Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş

 

Teknolojik Çözümler

Sektörel Çözümler

Hizmetler

Ana Sayfa

 

 

 

E-İŞ / E-ÇÖZÜMLER

 

 

 INTERNET UYGULAMALARI

 

bullet

Bire-Bir (1:1) Pazarlama ve Müşteri İlişki Yönetimi Elektronik İş Uygulamaları

bullet

E-Finans (İnternet bankacılığı,Aracı Kurum İşlemleri) (e-banking,e-brokage) 

bullet

E-Ticaret (e-commerce)

bullet

E-Faturalama (e-billing)

bullet

E- Bilgi Yönetimi (e-knowledge management)

bullet

E-Satınalma (e-procurement)

bullet

E-Seyahat  (e-travel)

bullet

E-Basım (e-publishing)

DataSel, 1989 yılından beri faaliyette olduğu yazılım sektöründeki bilgi, deneyim ve uzmanlığını; 2000 yılları bilgi teknolojileri ihtiyaçları doğrultusunda hızla İnternet Tabanlı WebApp yazılım çözümlerine kaydırmıştır. DataSel’in İnternet Tabanlı Uygulamalar konusunda uzun süredir yürüttüğü araştırma çalışmaları sonuçlarını vermiş ve firmamız bu konuda sektörde uzman kuruluşlar ve paket ürünler ile müşterilerine anahtar çözümler sunmanın yanı sıra kendi çözümlerini oluşturmuş ve bu çözümleri müşteri ihtiyacına göre özelleştirme çalışmalarına başlamıştır.

 

İnternet ortamında güvenli iletişim sağlama ve transaction işleme konularında DataSel, dünya standartlarını destekleyen ürün ve araçlar kullanmakta, bu alandaki teknolojik gelişmeleri kendi ürünlerine adapte etmektedir.

 

DataSel bünyesinde, kurumsal verilerin, ürün-katalog bilgilerinin metin, görüntü, ses gibi çoklu ortam olanakları ile de desteklenerek Web ortamına aktarımı, yönetimi ve kullanılmasını sağlamak amacıyla gelişmiş teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Yine DataSel bünyesinde kullanılan araç ve ürünler veri ve işlevlerin, Web sayfasına erişen kullanıcıların ihtiyaç ve profillerine göre dinamik olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde müşteri profili ve eğilimlerine göre özelleştirilmiş sayfalar sunmak, promosyonlar düzenlemek ve ürünlerle ilgili müşterileri eşlemek kolaylaşmaktadır. Web siteleri üzerinde anahtar kelimeler ile akıllı arama olanakları sunan bu araçlar bilgiye erişimi kolaylaştırmakta ve önceden belirtilen kullanıcı özelliklerine göre verilerin dinamik olarak derlenip belirtilen uçlara dağıtımı yapılabilmektedir. Mevcut ürün ve araçlar PC client platformundan veri tabanlarına kadar geniş bir yelpazeyi desteklemekte ve ölçeklenebilmektedir. Bu şekilde günümüz teknoloji trendlerini yakalama ve mevcut yatırımları koruma olanakları sunulmaktadır.

 

İnternet tabanlı çözümler konusunda en önemli gereksinimlerden birisi de uygulamaların ve yeni sistemin mevcut  kurumsal sistem ve veriler ile entegrasyonunun sağlanmasıdır. Bu amaçla DataSel gerekli teknolojik araçlar ve uzman teknik personeli ile tüm server ve ana sistemler ile gerekli entegrasyonu sağlamaktadır.

DataSel; Microsoft, ORACLE, HP ve SUN gibi Teknoloji Üreticisi firmaların İnternet Tabanlı Sistem Platformları’nı dikkatle izlemekte, stratejik olarak bu platformları desteklemektedir. Yine DataSel, ülkemiz ihtiyaçları paralelinde DataSel Yazılım Bölümü tarafından üretilen İnternet Tabanlı Uygulama yazılımlarının yanı sıra  yurtdışı kökenli İnternet yazılımı uygulamalarını desteklemeyi de ana hedefleri arasına almış, ve bu hedefler doğrultusunda 1998 yılında ABD orijinli BROADVISION firması ile İnternet Tabanlı ;

 

bullet

İnternet Bankacılığı

bullet

Aracı Kurum İşlemleri

bullet

Elektronik Ticaret

bullet

Akıllı Bilgi Yönetimi

bullet

Fatura Sunma ve Ödeme

bullet

Basım &  Yayınlama

bullet

Kampanya

bullet

Satın Alma

bullet

Seyahat

bullet

Uygulamaların Çağrı Merkezi, ATM, GSM entegrasyonları

uygulamalarında iş ortaklığı kurmuştur.

 

DataSel, BroadVision'ın geliştirdiği güçlü uygulama programlarıyla güvenli, performansı sürekli artan, her iş sahasını destekleyebilen, bire-bir müşteri memnuniyetini esas alan, kullanımı kolay ve içeriği kolaylıkla genişletilebilir dinamik sistemler yaratmayı amaçlamaktadır. DataSel temelde üç ürün üzerinde BroadVision firması ile çalışmaktadır. Bunlar; İnternet Tabanlı Uygulamalar olarak;  One to One Finance (Bire-Bir Bankacılık), One to One Commerce (Bire-Bir Ticaret),  One to One Info Exchange Portal (Bire-Bir Bilgi Yönetimi) ürünleridir.

 

İnternet Bankacılığı :

(One to One Finance – BROADVISION)

Bankaların ve diğer finans kuruluşlarının var olan sistemlerine entegre olarak çalışabilen, güvenli veri transferini idare edebilen ve İnternet üzerinden hızlı bir şekilde finansal hizmetlerin verilebilmesini sağlayan bir uygulama geliştirme yazılımıdır.

 

Elektronik Ticaret :

Bire-Bir Perakende Elektronik Ticaret

(One-to-One Retail Commerce – BROADVISION)

 

Bire-Bir Perakende Elektronik Ticaret, şirketlerin online müşterilerine daha verimli satış yapmasını sağlayan esnek ve genişleyebilir bir elektronik ticaret uygulamasıdır. BroadVision Bire-Bir Perakende Elektronik Ticaret, endüstri lideri gerçek zamanlı kişiselleştirme özelliği ile siteyi ilk ziyaretlerinde de olsa müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, hızla büyüyen ve yüksek işlem yapan Web sitelerine ürünlerini, fiyatlarını, promosyonlarını ve diğer içeriği anında değiştirme imkanı sağlar.

 

Uygulamanın Ana Özellikleri

Bire-Bir Perakende Elektronik Ticaret Uygulaması’nda yer alan hazır yazılım komponentleri  işletmelerin iş modellerine uygun hale getirilebilir niteliktedir. Bu modeller dünyada uygulanan ticari bilgi birikimlerinden teşekkül etmiştir. Uygulama; Fiyatlandırma, Sevkiyat, Vergilendirme (ülke koşullarına uygun), Ödeme İşlemleri, Sipariş Alma, Müşteri Hizmetleri, Güvenlik, Mevcut Sistemlerle entegrasyon ve Sipariş Yönetimi gibi temel fonksiyonları desteklemektedir.

 

Uygulamanın Yararları

 Bire-Bir Perakende Elektronik Ticaret ile elde edilecek bazı önemli yararlar şöyledir:

bullet

Satın alma kararını etkileyecek zamanlarda etkili bir şekilde çapraz-satış, üst-satış, ve indirimler yapmak dinamik olarak ürünleri ve satış teşviklerini müşteri profilleriyle eşleştirerek satış gelirlerini arttırır,

bullet

Akıllıca ve kişiselleştirilmiş müşteri hizmetleri ile rakiplerinizle aranızda fark yaratır,

bullet

Müşterinin davranışlarından öğrenmenizi sağlar,

bullet

Yüksek kalitede destek ve “self-servis” imkanı sunarak müşteri tatminini arttırır,

bullet

Kişisel ihtiyaçlara ilişkin katma değerli hizmetlerle müşteri bağlılığını arttırır,

bullet

Geleneksel kanalların maliyetlerini azaltır,

bullet

Programlama değişikliklerini azaltarak ve uygulama geliştirmeyi kolaylaştırarak  operasyonel maliyetleri azaltır,

bullet

Mevcut iş sistemlerine yapılan yatırımların korunup onlardan faydalanılmasını sağlar.

Teknolojik ve Mimari Yapısı

Bire-Bir Perakende Elektronik Ticaret yazılımı network üzerinde standart olarak benimsenen HTML, Java, JavaScript ortamlarını kullanabilmektedir. Herhangi bir HTTP sunucu üzerinden NSAPI, ISAPI ya da CGI ile bütünleştirilebilmektedir. Uygulamalar CORBA uyumlu C++ ya da Java ile gerçekleştirilmektedir. İlişkisel veritabanı gereksinimlerinde Oracle, Sybase, Informix ya da SQL server ortamı ile sisteme entegre edilerek kullanılabilmektedir.

 

Desteklediği Platformlar

Sun Solaris, Windows NT ve HP-UX mimaride, MS Win2000 sistemleri ile istemci mimaride kullanılmaktadır. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi olarak, Sybase ve MS SOL Server, Oracle ve Informix kullanılabilmektedir.

Bire-Bir Kurumsal Elektronik Ticaret

(One-to-One Retail Commerce – BROADVISION)

 

Bire-Bir Kurumsal Elektronik Ticaret, bir şirketin dağıtım kanalı ilişkilerini otomize etmek, dağıtım kanalı maliyetini azaltmak, idari masraflarını azaltmak ve müşteri tatminini  artırmak için tasarlanmış esnek ve genişleyebilir bir kurumsal ticaret çözümüdür. BroadVision Bire-Bir Kurumsal Elektronik Ticaret, endüstri lideri kurallar motoru ve idari özelikleri ile alıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, hızla büyüyen ve yüksek işlem yapan Web sitelerine ürünlerini, fiyatlarını, sözleşmelerini ve alıcı firmaları yönetme imkanı sağlar.

 

Uygulamanın Ana Özellikleri

Bire-Bir Kurumsal Elektronik Ticaret Uygulaması’nda yer alan hazır yazılım komponentleri  işletmelerin iş modellerine uygun hale getirilebilir niteliktedir.  Bu modeller dünyada uygulanan ticari bilgi birikimlerinden teşekkül etmiştir. Uygulama, Fiyatlandırma, Sevkiyat, Vergilendirme (ülke koşullarına uygun), Ödeme İşlemleri, Sipariş Alma, Müşteri Hizmetleri, Güvenlik, Mevcut Sistemlerle entegrasyon, ve Sipariş Yönetimi gibi temel fonksiyonları desteklemektedir.

 

Uygulamanın Yararları

 Bire-Bir Kurumsal Elektronik Ticaret ile elde edilecek bazı önemli yararlar şunlardır:

bullet

Baştan başa esnek bir elektronik ticaret uygulamasıdır; temel elektronik ticaret fonksiyonlarının yanı sıra katma değeri yüksek kişiselleştirme özellikleri sağlar.

bullet

Command Center modülü ile iş kararlarının günlük hayata uygulanmasını sağlar.

bullet

Müşterinin geçmiş işlemlerinin analizi sonucu hedeflenmiş tavsiyelerde bulunarak çapraz satış ve üst satış olanaklarını arttırır.

bullet

Çok esnek işlem yapan sistem, kuruluşun mevcut iş sistemlerinden faydalanarak maliyetleri azaltır.

Teknolojik ve Mimari Yapısı

Bire-Bir Kurumsal Elektronik Ticaret yazılımı network üzerinde standart olarak benimsenen HTML, Java, JavaScript ortamlarını kullanabilmektedir. Herhangi bir HTTP sunucu üzerinden NSAPI, ISAPI ya da CGI ile bütünleştirilebilmektedir. Uygulamalar CORBA uyumlu C++ ya da Java ile gerçekleştirilmektedir. İlişkisel veritabanı gereksinimlerinde Oracle, Sybase, Informix ya da SQL server ortamı ile sisteme entegre edilerek kullanılabilmektedir.

 

Desteklediği Platformlar

 Sun Solaris, Windows NT ve HP-UX mimaride, MS Win2000 sistemleri ile istemci mimaride kullanılmaktadır. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi olarak, Sybase ve MS SOL Server, Oracle ve Informix kullanılabilmektedir.

 

Bire-Bir Elektronik Fatura Sunma ve Ödeme

(One-to-One Billing – BROADVISION)

 

Bire-Bir Elektronik Fatura Sunma ve Ödeme, müşteri kayıtlarının analiz edilebilmesini ve kişiselleştirilmiş mesajlar yayınlanmasını sağlayarak bireysel ya da kurumsal müşterilere verilen hizmetin kalitesini yükseltirken, müşteri bağlılığının ve de online gelirlerinizin artmasını sağlar.

 

Uygulamanın Ana Özellikleri

Bire-Bir Elektronik Fatura Sunma ve Ödeme Uygulaması’nda yer alan hazır yazılım komponentleri  işletmelerin iş modellerine uygun hale getirilebilir niteliktedir. Bu modeller dünyada uygulanan ticari bilgi birikimlerinden teşekkül etmiştir. Uygulama, Yönetilebilirlik, Müşteri İlişki Yönetimi, Ödeme İşlemleri, Kullanım Kolaylığı ve Esneklik gibi temel fonksiyonları desteklemektedir.

 

Uygulamanın Yararları

 Bire-Bir Elektronik Fatura Sunma ve Ödeme Uygulaması  ile elde edilecek bazı önemli yararlar şöyledir:

bullet

Bütün online faturalar için  ödeme yapar ve alır,

bullet

Müşteriye “self-servis” olanağı sağlayarak şirket giderlerini azaltır,

bullet

Hedeflenmiş üst-satış ve çapraz-satış mesajları içerir,

bullet

Yararlı, güçlü ve bireyselleştirilmiş bilgiyi iletir.

                                                  

Teknolojik ve Mimari Yapısı

 Bire-Bir Elektronik Fatura Sunma ve Ödeme yazılımı, network üzerinde standart olarak benimsenen HTML, Java, JavaScript ortamlarını kullanabilmektedir. Herhangi bir HTTP sunucu üzerinden NSAPI, ISAPI ya da CGI ile bütünleştirilebilmektedir. Uygulamalar CORBA uyumlu C++ ya da Java ile gerçekleştirilmektedir. İlişkisel veritabanı gereksinimlerinde Oracle, Sybase, Informix ya da SQL server ortamı ile sisteme entegre edilerek kullanılabilmektedir.

 

Desteklediği Platformlar

 Sun Solaris, Windows NT, ve HP-UX mimaride, MS Win2000 sistemleri ile istemci mimaride kullanılmaktadır. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi olarak, Sybase ve MS SOL Server, Oracle ve Informix kullanılabilmektedir.

 

Akıllı Bilgi Yönetimi:

(One to One Info Exchange Portal - BROADVISION)

Bire-Bir Bilgi Yönetimi Uygulaması, bilgi tabanlı çalışanların verimliklerinin arttırılması amacıyla geliştirilmiş bir uygulama yazılımıdır. Bu uygulama ile, bir  kuruluşun profesyonel satış ve pazarlama grupları, kanal iş ortakları, karar destek yönetim birimleri ve araştırma-geliştirme gruplarının bölümsel ve bütünsel verimliliklerinin arttırılması sağlanır. Bire-Bir Bilgi Yönetimi Uygulama yazılımı ile kişisel ve çalışma gruplarının web browser üzerinden (birbirini etkileyecek şekilde) bilgi ulaşım kanalları yoluyla kendilerine gereken bilgiyi seçerek kullanmaları sağlanır. Birbirini etkileyen bilgi kanalları, akıllı bilgi dağıtımını, bire-bir felsefesi temelinde, kurum içinde ve dağıtımı öngörülen iş ortaklarına yapar.

 

 

©2002 DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. - Her türlü Hakları Saklıdır. Bilgi İçin : , Mayıs, 2003 , Webmaster: - DataSel, bir Yüksel Holding Kuruluşudur. -