Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş

 

Teknolojik Çözümler

Sektörel Çözümler

Hizmetler

Ana Sayfa

 

 

 

Elektronik Döküman Yönetimi ve İş Akışı Çözümleri

 

 

  • Doküman Yönetimi
  • İş Akışı
  • Arşiv Çözümleri

 

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Teknolojileri :

DataSel, bir dokümanın oluşturulup saklanmasına kadar geçen süreçteki dokümana ait bütün yaşam döngüsünün kontrol edilebimesine yönelik olarak aşağıda belirtilen fonksiyonlara ilişkin çözümler sunmaktadır :

 

bullet

Imaging

Imaging EDYS’nin en önemli fonksiyonlarından biridir. Elektronik ortam dışında bulunan kağıt, film, slayt gibi bilgileri elektronik ortama atar. Bu bilgileri imaj olarak saklar, arşivler ve gerek duyulduğunda geri çağırır.

bullet

İş Akışı

İş akışı, iş bilgilerinin otomatik olarak işlenmesi için tasarlanmıştır. İş akışı ile dokümanların yönlendirilmesi tanımlanabilir ve otomatik olarak bu bilgiler yönetilebilir. Bu sayede organizasyonlar daha çabuk karar verir, üretimini arttırır, müşteri desteğini geliştirir ve kalite kontrolünü sağlar.

bullet

CD ve Optik Saklama

Kağıt ya da elektronik ortamdan elde edilen bilgilerin yönetilmesidir.

bullet

Cold  (Computer Output to Disk)

Dışarıda oluşmuş veriyi kendi print formatlarında oluşturan raporları indeksleyen ve sabit disk ya da optik diske arşivleyen sistemdir. Yakalanan raporlar geri çağrılabilir ya da sorgulanabilir.

bullet

Doküman Girişi

EDYS’ne doküman girişi sağlayan fonksiyondur. Doküman girişi tarayıcı, doküman capture sistemi, karakter tanıma ve form işleme sistemlerinden oluşabilir. 

bullet

GroupWare

Bilgilerin organize edilmesi ve paylaştırılması için kullanılır. Groupware (Lotus Notes, MS Exchange, Novell,vb) entegrasyonu e-postaların arşivlenmesini sağlar.

bullet

Döküman Yönetimi

Elektronik ortamda oluşturulmuş dokümanların daha düzenli bir şekilde saklanması ve yönetilmesi içindir. Çok kullanıcılı platformda dokümanların ek bilgilerle (yazar, tarih, doküman türü, versiyon) saklanması ve/veya doğru kullanıcıya yönlendirilmesi, indekslenmesi ihtiyacı organizasyonları doküman yönetimine yöneltmiştir.

bullet

Elektronik Yayın

Dokümanların sisteme alınmasına kadar dokümanların sistem içinde ya da dışında yayınlanması da önemlidir. Datalar CD-Rom’a kopyalanabilir ve kullanıcı sisteme bağlı olmadan CD’deki dataya ulaşabilir. Diğer bir yöntem İnternet’tir. Organizasyonlar bilgileri İnternet üzerinde yayınlayabilir. Bu sayede sürekli güncel bilgiye ulaşılabilir.

bullet

Kayıt Yönetimi

Tüm EDYS veriyi saklamak ve gerektiğinde kullanıcıya sunmak zorundadır. En çok kullanılan saklama ortamı jukebox’lardır. Jukebox diğer saklama ünitelerinden daha ucuzdur ve daha fazla bilgiyi barındırabilir. Jukebox’ların yönetiminde özel yazılımlar kullanılmaktadır. Bu yazılımlar her bir medyayı  ayrı ayrı indeksleyebildiği gibi tek bir disk olarak da kullanabilir.

bullet

Arama ve Geri Çağırma

Text ve anahtar alan arama sistemleri kullanıcıya ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşmada yardımcı olur

 

 

 

©2002 DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. - Her türlü Hakları Saklıdır. Bilgi İçin : , Mayıs, 2003 , Webmaster: - DataSel, bir Yüksel Holding Kuruluşudur. -