Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş

 

Teknolojik Çözümler

Sektörel Çözümler

Hizmetler

Ana Sayfa

 

 

 

Elektronik Form İşleme Çözümleri

 

 

  • Elektronik Form Tarama,

  • Elektronik Form İşleme

Elektronik Veri Toplama (formişleme, e-form, e-mobile)  ve  doküman yönetim sistemi teknolojilerinde müşterilerine “katma değerli” çözüm sunmak DataSel’in bu alandaki misyonlarından biridir.

 

Ülkemizde bilgisayar teknolojisinin gösterdiği gelişme hızına karşın, bilginin önemli bir kısmı halen kağıt ortamında tutulmaktadır. Yapısal olmayan bu bilginin bilgisayar ortamına aktarılması ve geniş kullanıcı kitlesine açılması ise doküman yönetimi ve form işleme teknolojilerinin kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir.

Kişiselleştirmenin” ön plana çıkacağı önümüzdeki yıllarda bilgi/belgenin kurumsal belleğe katkısı çok büyük olacaktır. Kişiselleştirmeye yönelik teknolojilerin kurulmasıyla müşteri memnuniyeti desteklenecektir. İnternet  ve telekomünikasyon teknolojilerinin artan bir hızla yaygınlaştığı günümüzde e-form ve e-mobile uygulamaları da  giderek önem kazanmaktadır.

DataSel, Form İşleme ve Doküman Yönetim teknolojilerinde ürün odaklı olmaktan çok “çözüm” odaklı olmayı tercih etmektedir.

Form İşleme ve Doküman Yönetimi  ekibimiz sektörel iş süreçlerini çok iyi anlayan ve işi teknolojiyle bir araya getiren uzmanlığa sahiptir.

Genel olarak form işleme ve doküman yönetim sistemleri için madalyonunun iki yüzü olan müşteri ihtiyaçlarının tespiti ve operasyon firmamızın uzmanlık alanıdır. Sektörde DataSel’i farklılaştıran en önemli noktalardan biri bu konudaki tecrübesidir. DİE Nüfus Tespit Projesi ve Maliye Bakanlığı örneklerinde en mükemmel teknolojik çözümün operasyonel bakış ile tamamlanması başarıyı getirmiştir.

Form İşleme Teknolojileri:

DataSel’in form işleme alanındaki ürünü olan AFPSPro, güçlü ileri görüntü ve form işleme tekniklerini kullanan kapsamlı, kullanımı kolay otomatik veri giriş çözümleri sunmaktadır. Bu teknoloji ile orta ve yüksek hacimli form işleme hizmeti, düşük maliyetli ve güvenilir olarak yapılmaktadır. Bu gelişmiş teknolojiler veri giriş, işleme ve sorgulama döngüsündeki kaliteyi ve hızı arttırarak aşağıda belirtilen niteliklerin oluşmasını sağlamaktadır :

Hızlı ve basit kurulum prosedürleri

Karakter tanıma

Daha hızlı ve etkili form işleme

Gelişmiş hata hesaplama

Yüksek operatör verimliliği

 

AFPSPro, iş akış mantığı içerisinde hızlı ve kolay bir yolla veri giriş ortamı sağlayan form işleme yazılımıdır. Formların tarayıcıdan geçirilmesi veya görüntü dosyalarının sisteme girilmesi ve ICR/OCR motorlarından geçirilmesi ile başlayan süreç, doğrulama terminalleri vasıtasıyla eksik ve hataların tamamlanması ve metin olarak ihraç edilmesi ile devam etmektedir. AFPSPro, uygulama türlerinden bağımsız olarak veri giriş ortamı sağladığı için benzer uygulamalarla entegre olabilmektedir. Ürünün tüm modülleri uygulamaya göre ölçeklenebilir yapıdadır. Böylece her uygulama için en uygun iş akış mimarisinin oluşturulabilmesine olanak sağlamaktadır.

 

DataSel Form işleme çözümleri üç grup uygulamadan oluşmaktadır.

Setup Modülü

Birden fazla form işleme uygulaması geliştirmek için kullanılan bir tasarım aşaması modülüdür.

Geri Çağırma Modülü

Sistem tarafından oluşturulan veri tabanlarından veri ve ilgili görüntülerin bir arada sorgulanmasını sağlar. Görüntüler bir bütün olarak veya diferansiyel olarak saklanabilir. Görüntülerin diferansiyel olarak saklanması depolama alanından yaklaşık  %90 tasarruf edilmesini sağlar.

Yedekleme Modülü

Görüntü dosyalarının uzun dönemli saklanabilmesi için taşınabilir medyalar üzerinde yedeklenmesini sağlar.

 

Sistemin donanım mimarisi formların taranması, işlenmesi ve depolanmasına yönelik Yerel Ağ (LAN) yapısı üzerine kuruludur. Ağ yapısı minimum yazılım konfigürasyonu değişiklikleri ile sistem bileşenlerinin eklenip çıkarılabilmesini sağlayarak, iş yükü ve fonksiyonalite değişimlerine uyum olanağı tanır.

 

DataSel’in Form İşleme Yazılımı Türkçe karakter setini de desteklemektedir. Bu özelliği ile Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Nüfus Tespit Projesi’nde 18 milyon form ve yaklaşık 30 milyar Türkçe karakter üzerinde başarılı olmuştur. Ayrıca Maliye Bakanlığı, vergi formları üzerinde aynı uygulamayı çalıştırmaktadır. Bu set her türlü makina ve büyük el yazısı içerecek şekilde eğitilmiştir. Karakter tanıma yazılımı, belli karakterleri öğrenmeye uyarlanabilir bir yapıya sahiptir. Her tip sözlüğü kullanmak mümkündür.

 

 

 

 

©2002 DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. - Her türlü Hakları Saklıdır. Bilgi İçin : , Mayıs, 2003 , Webmaster: - DataSel, bir Yüksel Holding Kuruluşudur. -