datasel bilgi sistemleri
 
  datasel hakkında
 

datasel organizasyonu

 

datasel organizasyonu
üreticisi/temsilcisi olduğu ürünler

kontak kişiler / adres

datasel hakkında
güncel haberler

referanslar
iş başvurusu
 

DataSel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, doğrudan veya çözüm iş ortakları aracılığıyla sektördeki faaliyetlerini geliştirmek için organize olmuştur. Tüm birimleri hedeflerini, satış öncesinde doğru bilgilendirmeyle başlayan, satış sonrasındaki destek hizmetlerine kadar uzayan bir bütün olarak ele almakta ve geliştirmektedir. Temel hedef “Koşulsuz Müşteri Memnuniyetini” sağlamaktır.

Faaliyetlerin daha iyi yürütülmesi için hedef sektör stratejisi benimsenmiş ve uygulama seviyesindeki ürünlerin satışına yönelik odaklanma ön plana çıkartılmıştır. Bu kapsamda ;
• Kamu/Genel Sektör Direktörlüğü
• Sağlık Sektör Direktörlüğü
• Finans/Genel Sektör Direktörlüğü

yapılanmasına gidilmiştir.
Direktörlüklerin temel misyonu, müşterilerine doğru çözümler sunarak, onlarla uzun dönem stratejik “iş ortaklığı” kurmaktır. Direktörlükler, uygulama yazılım ürünlerini ve profesyonel hizmetlerini hedef sektörlere ve odaklandığı müşterilerine birebir ilişki yönetimi ile sunmayı hedeflemektedir. Karşılıklı verimliliğin artırılmasında birebir ilişki yöntemini ön koşul olarak ele alan DataSel, hizmet sunduğu kişi ve kurumlara bağlı, onların değişen ihtiyaçlarına cevap veren, onların farklılaşması için gerekli özel bilgi ve istemlerine duyarlı, bütünsel çözümler üreten yanı ile müşteri mutluluğunu sağlayan farklı çözümler üretebilmektedir.


Kamu/Genel Sektörü Direktörlüğü
DataSel’in danışmanlık yaklaşımı ile anahtar teslimi çözüm üretme kimliği Kamu Sektörü faaliyetlerinde belirginleşmektedir. Büyük projelerde temel ihtiyaç olan teknik beklentilerin karşılanması, müşterilerin ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi ve iş ortağı anlayışının geliştirilmesi Kamu Sektörü Direktörlüğünün temel hedefleridir. Bu güne kadar birçok büyük kamu projesine imzasını atan DataSel, her geçen yıl sunduğu ürün ve hizmetin kalitesini arttırmaktadır.
2000 yılında özellikle e-devlet teknolojilerine odaklanan Kamu Sektörü Direktörlüğü hem kavram hem de ürün olarak iş ortakları ile beraber yoğun bir çalışma içinde yer almaktadır.

DataSel Kamu Sektörü Hedef Çözümleri
·Sistem Bütünleştirme ve Anahtar Teslim Proje Hizmetleri
·Elektronik Veri Toplama (Form, e-Form, Mobile Ortamlardan) & Döküman Yönetim Sistemleri (Elektronik Arşiv, İş Akış, Döküman Yönetim Sistemi) & Kişiselleştirme (Kişiye Özel Akıllı Kart üretmek) & VTYS (Veri Tabanı Tasarımı ve Uygulamaları) & Müşteriye Özel İş Uygulamaları
·İnternet Uygulamaları
·Danışmanlık Hizmetleri (IT & İŞ uzmanlığı)
·Sistem Satış Hizmetleri

Sağlık Sektörü Direktörlüğü
Sağlık Sektöründe çalışan direktörlüğümüzün misyonu “sağlık sektörünün tüm segmentlerinde yüksek teknoloji ürünleri kullanarak çözümler üretmek ve çözümlerimizi danışmanlık yaklaşımı ile müşterilere sunmaktadır.”
DataSel’in sektördeki mevcut yatırımlarını korumayı, yeni pazar fırsatlarını yaratmayı, hedef pazar payını arttırmayı amaç edinen DataSel Sağlık Sektörü Direktörlüğünün vizyonu, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, Sağlık Sektöründe Enformasyon Teknolojisi çözümleri üretmek ve bunları danışmanlık yaklaşımı ile sunmaktır. Sağlık Sektöründe geniş ürün yelpazesine sahip olan DataSel, sektöründeki müşteri ihtiyaçlarını belirleyerek, direk ya da çözüm iş ortaklıkları vasıtasıyla pazar lideri hedefini yenilikçi, yaratıcı ve önder yapısı ile geliştirmektedir.
Sağlık Direktörlüğümüz Sağlık Sektöründe Hastane Bilgi Yönetim Sistem Uygulamalarıyla Pazar Lideridir. Bugün itibariyle 25 Hastane Geniş kapsamlı ve etkin olarak Avicenna’yı seçmiştir.

DataSel Sağlık Sektörü Hedef Çözümleri
·AviCenna HBYS (Arka Ofis Uygulamaları, Ön Ofis Uygulamları, Medikal Uygulamalar, Arabirim Uygulamaları)
·Doktor Muayenehane Uygulaması (Q2/2001)
·Döküman Yönetim Sistemleri ve Elektronik Arşiv
·E-ticaret Uygulamaları
·Akıllı Kart Uygulamaları
·Anahtar Teslim Proje Hizmetleri
·Danışmanlık Hizmetleri
·Sistem Satış Hizmetleri


Finans/Genel Sektör Direktörlüğü
DataSel 1998 yılında en büyük yatırımını Finans ve Genel Sektörde yapmıştır. Internet Uygulamaları alanında Pazar Liderliğini hedefleyen ve Finans ve Genel sektördeki müşterilerine Yüksek Katma Değer sunan BroadVision Firması ile Türkiye pazarında iş ortaklığına giren DataSel; 1:1 Retail Commerce, 1:1 Finance, 1:1 Publishing, 1:1 Travel, 1:1 Business Commerce, 1:1 MarkerMarker, 1:1 InfoExchange, 1:1 Procurement, 1:1 Billing, Mobile Solutions, Tools, 1:1 Enterprise gibi uygulamalarıyla Finans ve Genel Sektördeki müşterilerine danışmanlık, mühendislik desteği, eğitim ve etkin destek hizmetleri sunarak onların yenilikçi ve farklılaşma vizyonlarını desteklemeyi hedeflemektedir.
BroadVision’ın kişiselleştirme fonksiyonları ile kurumlar, her bir müşterisinin bireysel ihtiyaçlarını analiz ederek kendi ürünleri ve çözümlerini müşterilerine özel sunma avantajını yakalayarak, kurumların rakipleri ile farklılaştırma yaratabilmektedirler. Bu ürünler temel olarak müşterilerin davranışlarını öğrenmeye, tanımaya başlamak ve herbirine bireysel olarak tek tek ulaşarak, bireysel ihtiyaçlarına cevap vererek güven ve bağlılıklarını artırma mantığına dayandığından müşteri hizmet kalitesini direkt olarak arttırmakta, bireylere yönelik ayarlamaları yapmalarına izin vererek performansların belirgin bir şekilde artmasını sağlamaktadır.

DataSel Finans/Genel Sektör Hedef Çözümleri
E-Bankacılık, E,Sigorta ve E-Borsa Uygulamaları
E-Çağrı Merkezi
E-Kampanya
E-Satış Gücü
E- Ticaret
E-Akıllı Bilgi Yönetimi


İş Müdürlükleri

İş Müdürlükleri, direktörlüklerin hedeflerini desteklemek amacı ile konularında uzmanlaşmıştır. Hizmet sundukları ürünlerin her türlü satış öncesi destek, konfigürasyon, kurulum ve satış sonrası desteğini sağlayacak şekilde örgütlenmişlerdir.

Teknolojik Hizmetler Müdürlüğü
DataSel,Teknolojik Hizmetler Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul’ da yer alan profesyonel servis organizasyonu ve anlaşmalı servis ağı ile anahtar teslimi projelerinde etkin rol almaktadır. DataSel Teknolojik Hizmetler Müdürlüğü,  satış öncesi müşteri bilgilendirme, müşteri ihtiyaçlarını tesbit etme ve satış sonrası proje gerçekleştirilmesi, müşteri teknik destek hizmetlerini verme konularında organize olarak faaliyet göstermektedir. Bölümün misyonu DataSel’in iş stratejilerini yeni teknolojiler ile en etkin şekilde desteklemek ve direktörlüklere yön vermektir. DataSel Teknolojik Hizmetler Müdürlüğü kendi bünyesinde üç alt birime ayrılmıştır:

Satış Öncesi Destek Birimi, müşteriler ile ilişki kurarak müşteriyi teknik anlamda bilgilendirme ve müşteri ihtiyaçlarını doğru olarak belirlemek DataSel’in Bilgi Teknolojileri konusunda yönünü belirleyen bu ekip Teknolojik Hizmetler Müdürlüğünün desteklediği ürün yelpazesinde bulunan ürünler konusunda DataSel müşterilerine çözüm hazırlamaktadır.

Proje Yönetimi Birimi, müşterilere sunulan çözümlerin gerçekleştirilmesinde rol arak görev yapmaktadır. DataSel’e bağlı diğer birimlerle beraber çalışan Proje Yönetimi birimi DataSel yazılım ürünlerine ait altyapı konusunda da teknik danışmanlık görevini üstlenmiştir. DataSel müşterilerine ve çalışanlarına uzman olduğu konularda eğitim vermek de Proje Yönetimi biriminin üstlendiği görevlerden biridir.

Müşteri Hizmetleri Destek Birimi, Destek Hizmetleri’nin gerçekleştirdiği tüm projelerin işleyişleri sırasında ortaya çıkan problemleri çözmeye ve projenin verimli bir şekilde yürümesine odaklanmıştır. Müşterilerimizden gelen problemleri DataSel Çağrı Merkezi’nde Help-Desk modeli içinde sistematik bir biçimde çözmektedir. Kuruluşu tamamlanan sistem platformlarına her türlü donanım ve yazılım konusunda destek hizmetlerini vermektedir.

Teknolojik Hizmetler Müdürlüğü aşağıdaki konularda uzmanlaşmıştır:
·ISP, ASP tasarım ve kurulumu
Anahtar teslimi ISP, ASP kurulumları için her türlü tasarım, ürün belirleme, kurulum ve işletim hizmetleri verilmektedir.
·Yerel /Geniş Ağ Ürünleri ve kurulumu
Projenin gerektirdiği her türlü tasarım ve buna bağlı olarak gerekli LAN/WAN kurulumları yapılmaktadır.
Geniş alan ağlarında X.25, Frame Relay, dialup, kiralık hat, ISDN, wireless, channelized E1, yerel alan ağlarında fast Ethernet, gigabit Ethernet, ATM, wireless bağlantılar yapılmaktadır. Müşterinin gereksinimlerine göre yukarıda belirtilen metotlardan bir veya birkaçının kullanıldığı çözümler sunulmaktadır. Çözüm amacı ile halihazırda kurulu sistemi bulunan firmalar için de hizmet sunulmaktadır. Müşterimizin mevcut yapısının, hatların verimliliğinin ve donanımın performansının analizi sonucu, daha sürekli, sağlam ve güvenilir bir yapıya kavuşmaları için network, serverlar ve diğer cihazlarla ilgili gerekli optimizasyon yapılmaktadır.
·RISC tabanlı sunucular, iş istasyonları ve işletim sistemleri
Orta ve büyük ölçekli sunucularda HP ve SUN Firmalarının Unix ürünlerini çözüm olarak sunmakta, kurulum, servis ve bakım hizmetlerini başarıyla verilmektedir.
·Intel tabanlı sunucular ve işletim sistemleri
Intel tabanlı sunucularda kurulum, servis ve bakım hizmetleri verilmektedir. Sistemlerin üzerinde kullanılacak olan Microsoft veya Novell sunucu işletim sistemlerine göre tasarımı, kurulum ve desteği uzman bir kadro tarafından verilmektedir.
·HP yazıcı ve diğer çevre birimleri
Teknolojik Hizmetler Bölümü, Hewlett Packard’ın yetkili hizmet noktasıdır (Authorized Service Point, ASP). HP ile ilgili tüm PC ve çevre birimlerinin servis, bakım ve onarımı verilmektedir. Proje tabanlı müşterilerle birlikte son kullanıcıya da hizmet verilmektedir. Bakım onarım işleri HP’ den sertifikalı uzmanlarımız gerçekleştirmektedir.
Microsoft Office Uygulamaları
Masaüstü uygulamalarında Microsoft’ un Office paketini uzman çalışanlarımız ile kısa zamanda büyük işletmelere kurabilmekte ve eğitimini verilmektedir.
Depolama Cihazları
Optik veya manyetik veri depolama cihazları konusunda uzman kadromuz bulunmaktadır. Bu konuda terabyte’larca dataların tutulduğu ve kendi içerinde redundant bir yapının kurulduğu müşterilerimiz bulunmaktadır. Özellikle HP’ nin her türlü depolama cihazının kurulumu ve bakımı konusunda konusunun uzmanı olan teknik kadromuz, teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmek için şirket ve şirket dışı eğitimlerle bilgilerini güncel tutmaktadırlar.

 

   
datasel bilgi sistemleri