Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş

 

Şirket Tanıtımı
Tarihçe
Referanslarımız
Personelimiz
Kalite
Ana Sayfa

 

 

 

 

 Hizmet Verdigimiz Kuruluslar

 
 

Devlet İstatistik Enstitüsü

Proje Adı                              : 1997 YILI NÜFUS TESPİT PROJESİ

Toplam Bedel                       : 8.000.000$

Proje Bitim Tarihi : 1997

Platform                                : Oracle ,Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : 9 adet HP NetServer LH Pro

                  264 adet PH PC

  8 adet Kodak 9500 Scanner

  8 adet HP 330 FX Juke Box

Proje Açıklaması                  : Nüfus Sayımında kullanılmak üzere 32 milyon formun 32 GÜNDE bastırılması ve 750 bin kitapçık haline getirilmesi ve dağıtım için DİE’ye teslim edilmesi, 800 m2 alanın yıkılarak 21 GÜNDE yeniden Bilgi İşlem Merkezi haline getirilmesi, 1300 başvuran arasından seçilen 450 kişinin 23 GÜNDE değişik branşlarda eğitilmesi, 18 milyon formun 35 GÜNDE taranıp elektronik ortama geçirilmesi, Form üzerindeki bütün bilgi alanlarının içeriğinin 5 AY sonunda veri tabanına atılması.


 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Proje Adı                              : YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE KÜTÜPHANE OTOMASYONU

Toplam Bedel                       : 2.700.000$

Proje Bitim Tarihi : 1997

Platform                                : Oracle ,Developer 2000

Teknolojik Yapı                   :  HP NetServer

   HP Unix Server

   HP PC HP Çevre Birimleri

   HP Unix Work Station

Proje Açıklaması                  : Kurum bünyesindeki araştırma kuruluşlarının proje, personel varlıklar ve mali sistem otomasyonu. Kütüphane otomasyon sistemi kurulmuştur. 250 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

Kredi Yurtlar Kurumu

 

Proje Adı                             : YURTKUR'UN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ

Toplam Bedel                       : 1.200.000$

Proje Bitim Tarihi : 1999

Platform                              : Oracle ,Developer 2000, Developer 2000, Programmer 2000

Teknolojik Yapı                     : HP 9000 / 800 D 370/ 2 CPU,  HP PC ve Çevre Birimleri , HP Network Ürünleri

 

Proje Açıklaması                  : Kredi ve Yurtlar öğrencilerine ait tüm bilgiler ve ofis uygulamalarını kapsayan uygulama yazılımı kurum tarafından yazılmış DSL uygulama yazılımı konusunda 1 yıl süreyle 2 eleman desteği vermiştir. Kurumun 4 ayrı binasında LAN. WAN olmak üzere network altyapısı oluşturulmuştur. 156 kullanıcılı bir sistem oluşturulmuştur.


 

 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

Proje Adı                              : Entegre Doküman Yönetim Sistemi Otomasyon Projesi

Toplam Bedel                       : 290.000$

Proje Bitim Tarihi : 1996

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/ 800 G 40,

  HP PC ve çevre birimleri

Proje Açıklaması                  : Kurum ihtiyacı doğrultusunda Nova Manage Entegre Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi Projesi gerçekleştirilmiştir. Kurum içi belge yönetim sistemi sağlanmıştır.Ülke çapında 32 kullanıcıya hizmet edebilecek şekilde tasarlanmış olan sistem, ileriye dönük ihtiyaçlar gözönüne alınarak çekirdek bir yapıda oluşturulmuştur. 


 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Daire Başkanlığı

Proje Adı                              : MERKEZ , İSTANBUL VE 21 MÜDÜRLÜĞÜN MIS PROJESİ

Toplam Bedel                       : 445.000$

Proje Bitim Tarihi : 1995

Platform                                : Oracle , Developer 2000, MS Visual Basic

Teknolojik Yapı                   :  HP Net Server, 

   HP PC ve Çevre birimleri

Proje Açıklaması                  : Bu proje ile MEB Yayımlar Dairesine Özel Uygulama Yazılımı gerçekleştirilmiştir. Ankara'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bulunan Devlet Kitaplıkları Müdürlüğü ve bağlı 21 dağıtım Müdürlüğünün bölgesel ve geniş alan ağları kurulmuştur. Alan ağı TURPAK X.25 üzerinden geçirilmiştir. 100 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur. X.25 üzerinden 22 yerleşimde dağınık uygulama yazılımı gerçekleştirilmiştir.


 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Proje Adı                              : TOBB BİLGİ HİZMETLERİ VERİ TABANI OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 2.250.000$

Proje Bitim Tarihi : 1995

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800 E 35

  HP PC  ve Çevre Birimleri

Proje Açıklaması                  : Bu proje ile TOBB ve borsalar arasındaki Bilgi Hizmetlerinin otomasyonu sağlanmıştır. Değişik serverlardan oluşan LAN Network kurulmuş ve Router ile Internet'e bağlanmıştır. Türkiye'de ki 10 değişik borsa TURPAK X.25 üzerinden merkeze bağlanmıştır. 100'ün üzerinde kullanıcı sayısı olan bir sistem kurulmuştur.


 

 

Kara Harp Okulu Komutanlığı

 

Proje Adı                              : KHO'NUN ÖĞRENCİ İŞLERİ STOK SİSTEMİ VE OFİS BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYONU

Toplam Bedel                       : 2.500.000$

Proje Bitim Tarihi : 1994

Platform                                : Oracle, Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800 G 40,

  HP PC ve Çevre Birimleri ,

  HP Workstationlar

Proje Açıklaması                  : Öğrencilere ait tüm bilgilerin takip edildiği öğrenci işleri ve KHO'nun tüm stok sisteminin otomasyonu gerçekleştirilmiştir. KHO kampüsü içinde 5 ayrı binaya dağıtık 1500-2000 metrelik Fiber Optik Network altyapısı kurulmuştur. Tüm kullanıcılar 100 Mbps üzerinde ana sisteme erişir durumda olup, Internet bağlantıları sağlanmıştır.


 

 

Turizm Bakanlığı

Proje Adı                              : YATIRIMLAR ,TEŞVİK, TESİSLER VE SEYAHAT ACENTELERİ MÜDÜRLÜKLERİ YAZILIM PROJESİ

Toplam Bedel                       : 250.000$

Proje Bitim Tarihi : 1995

Platform                                : Oracle (Dağıtık sistem 4 ayrı veri tabanı)Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : NCR

Proje Açıklaması                  : Turizm Bakanlığı bünyesinde yer alan İşletmeler Genel Müdürlüğü , Kontrolörler Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Halkla İlişkiler, Özel Kalem, Tanıtma Genel Müdürlüğü birimlerinde yürütülen işlemlerin bilgisayar ortamına aktarılması projesi gerçekleştirilmiştir. 24 kullanıcılı bir sistem gerçekleştirilmiştir.


 

 

 

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü

Proje Adı                              : MTA'NIN TÜM TİCARİ MALİ,İDARİ GIS VE OFİS BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYONU

Toplam Bedel                       : 3.250.000$

Proje Bitim Tarihi : 1994

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800 ,

  HP PC ve Çevre Birimleri ,

  HP Workstationlar.

Proje Açıklaması                  : Bu projede IBM 4381 üzerindeki ofis uygulamalarının, İdari Mali Uygulamalarının tamamının yeni platforma taşınması gerçekleştirilmiştir. Tüm Türkiye genelinde birimlerin LAN ve WAN üzerinden bağlantıları sağlanmıştır. Mevcut haritaların sayısallaştırılması , veri tabanı oluşturulması ve bu arada MTA Genel Müdürlüğün'de ki Harita Çizim Ekibinin eğitim, yazılım ve donanımla takviye edilmesi işi tamamlanmıştır. 128 kullanıcılı bir sistem oluşturulmuştur.


 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Proje Adı                              : TOBB'NİN TÜM TİCARİ MALİ VE OFİS BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYONU

Toplam Bedel                       : 240.000$

Proje Bitim Tarihi : 1993

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800  H 50,

  HP PC ve Çevre Birimleri.

Proje Açıklaması                  : Bu projeyle TOBB'nin tün Özel Ofis Uygulamaları , İdari Mali Uygulamaları otomasyona geçirilmiştir.                Network altyapısı kurulmuştur. 64 kullanıcılı bir sistem oluşturulmuştur.


 

 

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

Proje Adı                              : T.C  BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ OFİS BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

Toplam Bedel                       : 500.000$

Proje Bitim Tarihi : 1995

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800  D 370 / 2 CPU, 

  HP PC ve Çevre Birimleri ,

  HP Network ürünleri

Proje Açıklaması                  : İdarenin tüm uygulamalarının otomasyona geçirilmesi projesiyle birlikte aşağıda belirtilen modüller tamamlanmıştır. İdari Mali İşler Sistemi, Personel Sistemi, Finansman Sistemi, Kentsel Çevre Projeler Sistemi,              Krediler Sistemi,   Konut Projeleri  ve Araştırma Sistemi, Uygulama Sistemi, Genel Hizmetler Sistemi,           Adres Sistemi, Yönetim Kara Destek Sistemi, Hukuk Sistemi, Emlak Birim Sistemi, 152 kullanıcılı bir sistem oluşturulmuştur.


 

 

Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

Proje Adı                              : ŞEKERBANK İSTİHBARAT MÜDÜRLÜKLERİ VE HUKUK MÜŞAVİRLİKLERİ  OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 1.500.000$

Proje Bitim Tarihi : 1993

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP  Pentium ,     

  HP PC ve Çevre Birimleri

Proje Açıklaması                  : Bu projede ilgili birimlerin İdari Mali ve Ofis Otomasyon Uygulamaları banka tarafından gerçekleştirilmiştir. DSL tarafından personel desteği sağlanmıştır. HP sistemleri ile 7 değişik LAN sistemi Client / Sever topolojisi ile TURPAK X.25 üzerinden WAN oluşturulmuştur. 80'den fazla kullanıcılı bir sitem oluşturulmuştur.


 

 

Türkiye Kalkınma Bankası

Proje Adı                              : TÜRKİYE KALKINMA BANKASI BANKACILIK OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 3.100.000$

Proje Bitim Tarihi : 1992

Platform                                : Oracle ,

  Developer 2000,

  MS Visual Basic

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800 /8xx ,           

  HP PC ve Çevre Birimleri

Proje Açıklaması                  : Bu projede 12 ay süresince Bankacılık yazılımı için 2 Mühendis yazılım desteği sağlanmıştır. Bankanın farklı bölgelerdeki birimleri X.25 üzerinden merkeze bağlanmıştır.Ø    256 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

T.C. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / BURSA

Proje Adı                              : T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ OTOMASYON PROJESİ

Proje Bitim Tarihi : 1992

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : DEC VAX 5500

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. 600 yataklı hastanenin Hasta Kayıt Kabul, Hasta Hizmet Ücreti,  Faturalama ve Kurum Anlaşmaları, Toplu Fatura Kesim ve Tahsilat (EMS, SSK vb.), Borçlar takibi otomasyonu sağlanmıştır. 75 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

 

T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi /ANKARA

Proje Adı                              : DÖNER SERMAYE OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 636.000$

Proje Bitim Tarihi : 1997

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/D 370 RISC Ana Sistem

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. 600 yataklı hastanenin Hasta Kayıt Kabul, Hasta Hizmet Ücreti,  Faturalama ve Kurum Anlaşmaları, Toplu Fatura Kesim ve Tahsilat (EMS, SSK vb.), Borçlar takibi otomasyonu sağlanmıştır.Ø      Proje kapsamında bulunan Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 100 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

T.C. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi /ANKARA

Proje Adı                              : FULL OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 500.937 $

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/K 460, HP 9000/D 370 RISC Ana Sistem

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. 600 yataklı hastanenin full otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve daha önceki projede gerçekleştirilen modüllerle yeni modüllerin entegrasyonu sağlanmıştır.      100 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

T.C. Başkent Üniversitesi Merkez Hastanesi / ANKARA

Proje Adı                              : HASTANE BİLGİ YÖNETİM OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 975.000 $

Proje Bitim Tarihi : 1995

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000 / 800 ,   

  K 200 Ana Sistem,           

  G30 Yedek Sistem

Proje Açıklaması                  : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( İdari , Tıbbi, Mali) Hastanenin , komple ( Ankara, Ayaş , Gölbaşı) otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. Başkent Ankara'da kurulacak Internet, NT Web server ağ yapısı donanım ve yazılım hizmetleri yapılmıştır. 200 kullanıcılı bir sistem gerçekleştirilmiştir.


 

 

T.C. Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi/ADANA

Proje Adı                              : HASTANE BİLGİ YÖNETİM OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 500.000 $

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/D Class Ana Sistem,

Proje Açıklaması                  : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( İdari , Tıbbi, Mali) Hastanenin , komple  otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 130 kullanıcılı bir sistem gerçekleştirilmiştir.


 

 

T.C. Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Hastanesi /İZMİR

Proje Adı                              : HASTANE BİLGİ YÖNETİM OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 275.000 $

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/D Class Ana Sistem,

Proje Açıklaması                  : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( İdari , Tıbbi, Mali) Hastanenin , komple  otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 75 kullanıcılı bir sistem gerçekleştirilmiştir.


 

 

T.C. Başkent Üniversitesi İstanbul Dializ Merkezi /İSTANBUL

Proje Adı                              :HASTANE BİLGİ YÖNETİM OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 175.000 $

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/D Class Ana Sistem,

Proje Açıklaması                  : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( İdari , Tıbbi, Mali) Dializ Merkezinin  otomasyonu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 25 kullanıcılı bir sistem gerçekleştirilmiştir.


 

 

 

T.C. Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi/ALANYA

Proje Adı                              : HASTANE BİLGİ YÖNETİM OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 500.000 $

Proje Bitim Tarihi : 2000

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/N Class Ana Sistem,

Proje Açıklaması                  : Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ( İdari , Tıbbi, Mali) Hastanenin , komple  otomasyonu gerçekleştirilmiştir. 130 kullanıcılı bir sistem gerçekleştirilmiştir.


 

 

International Hospital /İSTANBUL

Proje Adı                              : HASTANE BİLGİ YÖNETİM OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 1.000.000$

Proje Bitim Tarihi : 1996-1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/K 570 ve 9000/D 280 Ana Sistemleri Cluster yapılarak çalıştırılmaktadır.

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastanenin full otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve Hastanenin otomasyonu İdari Tıbbi ve Mali olarak sağlanmıştır. 220 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

 

T.C. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / BURSA

Proje Adı                              : T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 588.375$

Proje Bitim Tarihi : 1996-

Platform                                : Oracle  VTYS, Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP 9000/ 800 K 210

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastane Bilgi Yönetim sistemi 1992 yılında başlayan otomasyon projesinin ( 75 kullanıcılı) büyütülmesi gerçekleştirilmiştir. Donanımda DEC'ten HP'ye geçiş yapılmıştır. Yazılımda AVICENNA 'nın GUI platformuna aktarılması yapılmaktadır.     Proje ile birlikte 600 yataklı hastanenin İdari, Mali, ( Döner Sermaye Tabanlı) otomasyonu gerçekleştirilmiştir. 100 yeni 75 mevcut, kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi /İZMİR

Proje Adı                              : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 100.000$

Proje Bitim Tarihi : 1997

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP NetServer LC

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastanenin Hasta Kayıt Kabul, Hasta Hizmet Ücreti,  Faturalama ve Kurum Anlaşmaları, Toplu Fatura Kesim ve Tahsilat (EMS, SSK vb.), Borçlar takibi otomasyonu sağlanmıştır. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 70 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi /İSTANBUL

Proje Adı                              : ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 140.000$

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP NetServer LH

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastanenin full otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve Hastanenin otomasyonu İdari Tıbbi ve Mali olarak sağlanmıştır. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 60 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

Özel Göztepe Hastanesi /İSTANBUL

Proje Adı                              : ÖZEL GÖZTEPE  HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 100.000$

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP NetServer LH

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastanenin full otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve Hastanenin otomasyonu İdari Tıbbi ve Mali olarak sağlanmıştır. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 60 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

Özel Kadıköy Şifa Hastanesi /İSTANBUL

Proje Adı                              : ÖZEL KADIKÖY ŞİFA HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 100.000$

Proje Bitim Tarihi : 1999

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP NetServer LH

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastanenin full otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve Hastanenin otomasyonu İdari Tıbbi ve Mali olarak sağlanmıştır.Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 60 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

Özel Alkan Hastanesi /ANKARA

Proje Adı                              : ÖZEL ALKAN HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 100.000$

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP NetServer LH

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Hastanenin medikal otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve Hastanenin otomasyonu  Tıbbi  olarak sağlanmıştır. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir.       60 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

 

 

T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi/AYDIN

Proje Adı                              : ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 400.000$

Proje Bitim Tarihi : 2000 Proje devam etmektedir.

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : 3 adet HP NetServer LH Ana Sistem Cluster olarak çalışmaktadır.

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmaktadır. Hastanenin medikal otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmakta  ve Hastanenin otomasyonu  İdari/Mali/Tıbbi  olarak sağlanmaktadır.             Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 100 kullanıcılı bir sistem kurulmaktadır.

 


 

 

T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi /EDİRNE

Proje Adı                              : TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 800.000$

Proje Bitim Tarihi : 14.07.2001

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : IBM S70  Ana Sistem

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulacaktır. Hastanenin medikal otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmakta  ve Hastanenin otomasyonu  İdari/Mali/Tıbbi  olarak sağlanmaktadır. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilecektir. ( 550 uç ). 150 kullanıcılı bir sistem kurulacaktır.


 

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Hastanesi/İSTANBUL

Proje Adı                              : TÜRK BÖBREK VAKFI AHMET ERMİŞ HASTANESİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 350.000$

Proje Bitim Tarihi : 01.01..2001

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP LH  4

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmuştur. Ağırlıklı olarak Hastanenin medikal otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmış ve Hastanenin otomasyonu  İdari/Mali/Tıbbi  olarak sağlanmıştır. Proje kapsamında Network altyapısı gerçekleştirilmiştir. 90 kullanıcılı bir sistem kurulmuştur.


 

Kırıkkale Üniversitesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi/KIRIKKALE

Proje Adı                              : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ OTOMASYON PROJESİ

Toplam Bedel                       : 40.000$

Proje Bitim Tarihi : 14.07.2001

Platform                                : Oracle VTYS , Developer 2000

Teknolojik Yapı                   : HP NETSERVER LC 2000

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulacaktır. Hastanenin Finansal otomasyonuna yönelik çalışmalar yapılmakta  ve Hastanenin otomasyonu  İdari/Mali  olarak sağlanacaktır. 15 kullanıcılı bir sistem kurulacaktır.


 

 

Yüksel İnşaat

Proje Adı                              : MIS

Toplam Bedel                       : 250.000$

Proje Bitim Tarihi : 1989

Platform                                : VTYS – COBOL

Teknolojik Yapı                   : HP 3000 mini iş sistemleri, 64 kullanıcılı çalışma ortamı

Proje Açıklaması                  : Yüksel İnşaatın idari mali uygulamaları ve karar destek sistemi.


 

 

 

Ay-sel İnşaat A.Ş.

Proje Adı                              : İdari Mali Uygulamalar

Toplam Bedel                       : 150.000$

Proje Bitim Tarihi : 1994

Platform                                : UNIX, ORACLE VTYS, 4 GL, 32 Kullanıcılı çalışma ortamı

Teknolojik Yapı                   : HP Intell Server

Proje Açıklaması                  : Aysel A.Ş. İdari Mali Uygulamaları ve Yönetim Karar Destek Sistemi oluşturulmuştur.


 

 

Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret

Proje Adı                              : Evrak Takip Sistemi

Toplam Bedel                       : 60.000$

Proje Bitim Tarihi : 1994

Platform                                : ORACLE VTYS, 4 GL

Teknolojik Yapı                   : DEC VAX, VMS, 32 Kullanıcılı çalışma ortamı

Proje Açıklaması                 : Kurum içi Evrak Takip Sisteminin kurulması.


 

 

Orman Genel Müdürlüğü

Proje Adı                              : Enformasyon Teknolojisi Stratejisi ve Ofis Yönetim Yazılımı

Toplam Bedel                       : 1.250.000$ - TNS ile birlikte

Proje Bitim Tarihi : 1998

Platform                                : CASE aracı ERWIN , CAPE aracı ARIS Toolset, pilot uygulama ortamı ORACLE VTYS, geliştirme aracı VISUAL BASIC, Grupware teknolojisi, doküman / belge/ arşiv yönetim ve evrak takip , LOTUS- NOTUS Domino

Teknolojik Yapı                   : IBM Intell ServerCAMPUS Fiber tabanlı network altyapısı

Proje Açıklaması                  : Orman Genel Müdürlüğü enformasyon teknolojisi stratejisi master planın altyapısının oluşturulması·          1317 işletme şefliği, 244 işletme müdürlüğü, 27 bölge müdürlüğü, genel müdürlük teşkilatını süreç analizi hizmeti.·               Ofis yönetim uygulamaları


 

 

Aygaz

Proje Adı                              : Satış Dağıtım Sistemi Otomasyon Projesi

Toplam Bedel                       : 100.000$

Proje Bitim Tarihi : 1995

Platform                                : ORACLE VTYS, 4 GL, MS ACCESS, 140 kullanıcılı çalışma ortamı

Teknolojik Yapı                   : UNISIS Server, X 25 WAN , 10 bölge dağıtık VTYS ortamı

Proje Açıklaması                  : Ticari >İdari Mali Satış Pazarlama ve Karar Destek sistemi.


 

 

Vestel Pazarlama

Proje Adı                              : Müşteri Veri Tabanı, Bayii Bilgi Sistemi ve Elektronik Ticaret

Toplam Bedel                       : 235.000$

Proje Bitim Tarihi : Devam Ediyor

Platform                                : ORACLE VTYS, BROADVISION One-To-One Enterprise

Teknolojik Yapı                   : Vestel Server, Web Tabanlı Uygulama

Proje Açıklaması                  : Müşteri Veri Tabanı, Bayii Bilgi Sistemi ve Elektronik Ticaret uygulaması.


 

Meksa A.Ş.

Proje Adı                              : Web Tabanlı Menkul İşlemleri

Toplam Bedel                       : 275.000$

Proje Bitim Tarihi : Devam ediyor . Uygulamaya geçiş 2001 Ocak

Platform                                : ORACLE VTYS, BROADVISION One-To-One Enterprise, JAVA,

Teknolojik Yapı                   : HP High-end Intel Server

Proje Açıklaması                  : Internet üzerinden  Menkul İşlemlerinin kişiselleştirilerek  uygulamaya alınması.


 

Doğuş Holding

Proje Adı                              : Şubesiz Sanal Internet Bankacılığı

Toplam Bedel                       : 2.300.000$

Proje Bitim Tarihi : Devam Ediyor. Mart 2001

Platform                                : BROADVISION One-To-One Enterprise, VTYS, LEGACY SYSTEM Entegrasyonu, 250.000 Internet kullanıcı lisansı

Teknolojik Yapı                   : HP RISC UNIX Sistemleri

Proje Açıklaması                  : Şubesiz Sanal Internet Bankacılığı, Doğuş Grubu Garanti Bankası, Osmanlı Bankası, Körfez Bankası, haricinde ülkemizde ilk örneği olacak şubesiz sanal bankacılık uygulaması. Bu uygulama dünya ölçeğinde de ilk uygulamalardan biri olacaktır.


 

 

Koç Finans

Proje Adı                              : FORM İŞLEME

Toplam Bedel                       : 50,000 $

Proje Bitim Tarihi : 1999

Platform                                : Microsoft Windows NT

Teknolojik Yapı                   : Intell tabanlı sunucu ve kişisel bilgisayarlar

Proje Açıklaması                  : AFPS Pro Form İşleme yazılımının kurumun mevcut donanım ve ağ ortamında kurulması, devreye alınması Kredi kartı başvuru formlarının AFPSPro ile ICR/OCR teknolojileri kullanılarak işlenmesi, Eğitim, Sistemin Koç Finans tarafından aktif kullanılması.


 

 

 

Garanti Teknoloji A.Ş.

Proje Adı                              : FORM İŞLEME

Toplam Bedel                       : 489,000 $

Proje Bitim Tarihi : 2000

Platform                                : Microsoft Windows NT

Teknolojik Yapı                   : Intel tabanlı sunucu ve kişisel bilgisayarlar

Proje Açıklaması                  : AFPS Pro Form İşleme yazılımının kurumun mevcut donanım ve ağ ortamında kurulması, devreye alınması  Doğus grubunun her türlü başvuru formunun AFPSPro ile ICR/OCR teknolojileri kullanılarak işlenmesi, Eğitim, Sistemin Garanti Teknolojiye aktif olarak devri.


 

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Proje                                      : INTERNET VE AS400 ERİŞİM PROJESİ

Toplam Bedel                       : 600,000 $

Başlangıç Tarihi                  : 1997

Platform                                : IBM AS/400 ve Microsoft Windows NT, Windows 95/98

Teknolojik Yapı                   : IBM AS/400, IBM Intel Server ve PC, HP ve Cisco

Proje Açıklaması                  : Müdürlüğün ihtiyacı olan donanımın temini ve kurulması,       Müdürlüğün data ve elektrik altyapısının yapılması, AS/400 bağlantısının sağlanması, Internet bağlantısının yapılması, Exchange ve Proxy server kuruluşu, Eğitim


 

 

 

Yüksel İnşaat A.Ş.

Proje                                      : INTRANET, INTERNET PROJESİ

Toplam Bedel                       : 200,000 $

Başlangıç Tarihi                  : 1997

Platform                                : Novell, Microsoft Windows ve Lotus Notes

Teknolojik Yapı                   : HP Intel Server ve PC, Cisco

Proje Açıklaması                  : Varolan Novell Server’in yeni kurulan sistemle entegrasyonu, Data altyapısının yenilenmesi, Lotus Notes üzerinden mesaj servisinin sağlanması, Internet bağlantısının yapılması


 

 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

Proje                                      : ICR / OCR / OMR TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK BİLGİ AKTARMA PROJESİ

Toplam Bedel                       : 1,500,000 $

Başlangıç Tarihi                  : 1998

Platform                                : Microsoft Windows NT Server ve WS, MS SQL Server

Teknolojik Yapı                   : IBM Intel Server, PC ve Kodak scanner

Proje Açıklaması                  : Ankara ve İstanbul'da bulunan merkezlerinde, Vergi İstihbarat Merkezi'nin Ankara'da bulunan merkezlerine Otomatik Form İşleme Sistemi'nin kurulması, Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Gelirler ve Kurumlar Beyannamelerinin işlenmesi, ICR/OCR/OMR sisteminin manual veri giriş sistemi ile entegre edilmesi, Yanlış doldurulan beyannamelerin ayıklanması ve kurumun belirlediği hata kriterlerine göre sınıflandırılması, Vergi İstihbarat Merkezi'nin A,B ve C tipi formlarının işlenmesi ve hata kontrol için veri tabanına bağlantısının yapılması ve sorgulamanın yapılması,               Raporlama, Operatörlerin, İşletmenlerin  eğitimi


 

 

Devlet İstatistik Enstitüsü

Proje                                      : AFPSPRO VER 2.0’IN GÜNCELLENMESİ

Toplam Bedel                       : 500,000 $

Başlangıç Tarihi                  : 1999

Platform                                : Microsoft Windows NT Server

Teknolojik Yapı                   : HP Intel Server, PC ve Kodak scanner

Proje Açıklaması                  : 1997 Nüfus Sayım Projesinde alınan AFPSPro’nun 2.5’den 3.1 versiyonuna yükseltilmesi, Just/ICR motorunun sisteme dahil edilmesi, Yeni versiyonun eğitimlerinin verilmesi.


 

 

Sanayi Bakanlığı

Proje                                      : WEB TABANLI VERİ GİRİŞİ VE SORGULAMA

Toplam Bedel                       : 27,000 $

Başlangıç Tarihi                  : 1999

Platform                                : Java

Teknolojik Yapı                   : Intel Server

Proje Açıklaması                  : Firmalarla ilgili her türlü veri girişi, Şirket kuruluşu, ana sözleşme, genel kurul bilgilerinin girilmesi, Raporlama, Internet üzerinden sorgulama


 

 

 

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Proje                                      : UZAKTAN ALGILAMA MERKEZİ

Toplam Bedel                       : 1.500.000$

Başlangıç Tarihi                  : 1995

Platform                                : HP-UX , Microsoft, ESRI ERDAS

Teknolojik Yapı                   : HP Unix Server, Intel Server ve PC

Proje Açıklaması                  : Uzaktan algılama merkezinin tefrişatı, elektrik ve daya altyapısının kurulması. Sistemlerin kurulması. Uzaktan algılama merkezinde kullanılmak üzere CBS yazılımlarının kurulması.


 

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Proje                                      : SAY2000i

Toplam Bedel                       : 970 MİLYAR TL

Başlangıç Tarihi                  : 24.10.2000

Platform                                : HP UNIX

Teknolojik Yapı                   : HP V2500, N2000, L2000 SERVERLAR VE FC60 SAN

Proje Açıklaması                  : T.C. Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesindeki saymanlıklarda günlük çalışmaların bilgisayar yardımıyla yapılması ve tüm verilerin merkezde bir veri tabanında tutularak devlet hesaplarının 2000 yılında günlük olarak izlenmeye başlanması amacıyla yürütülen Say2000i Web tabanlı Saymanlık otomasyon Projesi kapsamında merkezde yer alacak birinci katman olan Veri Sunuculu  ile ikinci katman olan uygulama sunucuların kurulması, Cluster ortamında çalışması ve Oracle üzerinde geliştirilen uygulama yazılımına göre performans ayarlamasının yapılaması.


 

 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Proje                                      : Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Sistemi Projesi

Toplam Bedel                       : 90 MİLYAR TL

Başlangıç Tarihi                  : 18.06.2001

Platform                                : Oracle Standart Edition, Windows 2000 Server

Teknolojik Yapı                   : Compaq Proliant 6000 Server

Proje Açıklaması                  : Bu projede AVICENNA Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kurulmaktadır. Oracle Veritabanı üzerinde çalışan 44  kullanıcılı bir sistem kurulmaktadır. 


 

Koç Finans

Proje                                      : Dayanıklı Tüketim Ürünleri Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Digital Ortama

  Aktarılması Projesi

Toplam Bedel                       : 60 MİLYAR TL.

Başlangıç Tarihi                  : 30.04.2001

Proje Bitim Tarihi : 02.06.2001

Platform                                : Microsoft Windows NT

Teknolojik Yapı                   : Intell tabanlı sunucu ve kişisel bilgisayarlar

Proje Açıklaması                  : DataSel tarafından sunulan çözüm AppsPro form işleme ürünü ile Ceyoniq Doküman arşiv sisteminin entegrasyonundan oluşuyor. Bayiler kanalı ile gelen “tüketici kredisi sözleşmesi” tarayıcı ile tarandıktan sonra, sayısal görüntüleri sisteme aktarılmakta, aktarılan görüntüler üzerindeki veriler ICR/OCR teknolojileri kullanılarak otomatik olarak alınmakta ve doğrulanmak üzere operatörlere iletilmektedir. Daha sonra sayısal görüntüler indeks bilgileri ile birlikte doküman sunucusunda arşivlenmektedir. Indeks bilgileri Sqlserver veri tabanında tutulmakta, sözleşme bilgileri kurumun kredi uygulamasında kullanılmak üzere Oracle veri tabanına atılmaktadır. Gerekli durumlarda Akıllı Kart sistemine de aktarılmaktadır. Form işleme sistemi aşağıda belirtilen konfigürasyona sahiptir.

 

      Input terminali                     1 adet

      ICR terminali                        1 adet

      Doğrulama terminali           5 adet

      Export terminali                   1 adet

 

Arşiv sistemi ise 1 adet otomatik indeksleme terminali 10 adet “retrieval” terminalinden oluşmaktadır.


 

 

 

 

©2002 DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş. - Her türlü Hakları Saklıdır. Bilgi İçin : , 16aziran, 2003 , Webmaster: - DataSel, bir Yüksel Holding Kuruluşudur. -