datasel bilgi sistemleri
 
sağlık bilgi sistemleri / ürünler / Avicenna HBYS
 
  ürünler
tanımı
Avicenna HBYS
çözümler
ön ofis uygulamaları
arka ofis uygulamaları
medical uygulamalar
hizmetler
müşteri hizmetleri
eğitim hizmetleri
araştırma & geliştirme
proje yönetimi
Avicenna desk
datasel hakkında
güncel haberler

referanslar
iş başvurusu
AviCenna; hastanelerin, yataklı/yataksız tedavi hizmeti veren Sağlık Kurumlarının ihtiyacı olan İdari, Tıbbi ve Finansal bilgi bütünlüğünü entegre bir ortamda sağlayan, organizasyon etkinliğini arttıran komple bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemi uygulama yazılımıdır.
temel fonksiyonları
AviCenna HBYS’ni oluşturan; 3 temel ürün grubu,
Ön ofis uygulamaları ( Hasta kayıt-kabul, vezne, kurum anlaşmaları, ücretli-toplu fatura vb.),
arka ofis uygulamaları ( Tek düzen muhasebe, stok, demirbaş, çek-senet, borç-alacak, personel, dr. prim vb.) tıbbi uygulamalar ( Poliklinik, anamnez-fizik muayene, laboratuar, radyoloji, hemodiyaliz, klinik, tıbbi kayıtlar ICD 9/10 vb. ) yaklaşık 30’a civarında alt modülden meydana gelmektedir. Ayrıca, ileri  teknoloji tıbbi cihazların sisteme entegrasyonu ( Laboratuar, radyoloji vb.) ile toplamda elde edilecek fayda artırılabilmektedir.
faydaları
Doğru bir Hastane Bilgi Sistemi yatırımlarıyla aşağıdaki "FAYDA” lar elde edilebilmektedir. Bunları;
• Kaçakları minimize etme,
• Verimliliği ölçme, arttırma,
• Yatırımların geri dönüşünü hızlandırma,
• Esnekliği arttırma,
• Karışık ve hata-suistimallere yol açan iş akışlarını ortadan kaldırma,
• Kaynakları verimli kullanma,
• Maliyetleri kontrol edebilme ve düşürme,
• Karlılığı arttırma,
• Kaliteyi arttırma ve sürekliliğini sağlama,
• İnsan kaynakları planlamasının yapılabilmesi,
• Cihaz ve materyal planlamasının yapılabilmesi,
• Doğru ve hızlı bilgi girişi ile dilendiği zaman rapor/istatistik alabilerek sağlıklı karar verebilmeyi sağlamak,
• Önemli ölçüde parasal akışın sağlandığı kurumsal ilişkileri doğru olarak sağlayabilmek.
 
   
datasel bilgi sistemleri