datasel bilgi sistemleri
 
sağlık bilgi sistemleri / ürünler / proje yönetimi
 
  ürünler
tanımı
 
Avicenna HBYS
çözümler
ön ofis uygulamaları
arka ofis uygulamaları
medical uygulamalar
hizmetler
müşteri hizmetleri
eğitim hizmetleri
araştırma & geliştirme
proje yönetimi
Avicenna desk
datasel hakkında
güncel haberler

referanslar
iş başvurusu

Proje yönetimi, proje sahibinin ihtiyaçlarını ve projeden beklentilerini karşılamak veya aşmak için gerekli aktiviteleri gerçekleştirmek amacıyla, bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin uygulamasıdır. Proje sahibinin ihtiyaçlarını ve projeden beklentilerini karşılamak veya aşmak, aşağıda da belirtilen, birbiriyle çelişen talepleri içerir; bunlar : kapsam, zaman, maliyet ve kalite; farklı beklenti ve ihtiyaçları olan proje sahipleri; tanımlanmış isterler (ihtiyaçlar), tanımlanmamış isterler (ihtiyaçlar) olarak sıralanabilir. Bu tanımlamalar ışığında DataSel Müşteri-DSL iş ortaklığı olarak ele aldığı tüm projelerini, projeyi garanti altına almak ve toplam memnuniyeti sağlamak amacıyla proje yönetimi hizmetlerini de katma değer olarak kullanarak yürütmektedir. Uluslararası bir çalışma çerçevesi olan proje yönetimi hizmetini proje süresince şu başlıklarda sunmaktadır: proje entegrasyon yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje tedarik yönetimi

 
   
datasel bilgi sistemleri