ANA SAYFA ENGLISH RUSSIAN ARABIC Iletisim AviCenna Destek Merkezi
 
Hakkimizda
Belgeler
Referanslar
Insan Kaynaklari
- Yazılım - Uygulama
- Sağlık Bilişimi
- Donanım - Destek
- Savunma - Güvenlik
- İnşaat Hizmetleri
- Proje Yönetimi
 
>> Haberlerin Tümü >>

AviCenna - Hastane İşletme Platformu

AviCenna Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Java programlama dili ile geliştirilmiş, J2EE standartlarına uygun, hem tek hem çok katmanlı olarak işleyebilen teknik altyapıya sahip bir uygulama olup, işletim sistemi, veri tabanı ve uygulama sunucusundan bağımsız olarak işleyebilir.

AviCenna kullanan hastanelerde, hastanenin sahip olduğu tüm üniteler, servisler, odalar, yataklar, ameliyathaneler kırılımlı bir şekilde tanımlanır ve tüm medikal ve mali işlemler bu kategorizasyon yapısına uygun olarak yapılandırılır.

Gelişmiş kullanıcı asıllama ve yetkilendirme mekanizması sayesinde kullanıcıların ve kullanıcı gruplarının sistemdeki her bir modüle, ekrana ve ekranlar içerisindeki tüm bileşenlere erişim hakları ayarlanır.

Sistemdeki her kayıt öncelik ve gizlilik koduna sahiptir. Bilgilere erişim, gizlilik seviyesine göre kısıtlanır. İşlemlerin önceliğini AviCenna yönetir.

Birden fazla şubeye sahip hastanelerin her şubesi ayrı ayrı tanımlanarak dağınık ve merkezi yapıda işletim olanağı sağlanır. Çoklu şubeli hastanelerde ise verilerin konsolidasyonuna imkan verir.

AviCenna HBYS, uluslararası HL7 standardı ile hastane içerisindeki diğer yazılım ve donanımlarla haberleşir. Tıp alanında uluslararası kabul görmüş standartları (ICD-10, SNOMED, ATC, GMDN vb.) destekler.

AviCenna HBYS çok dillilik özelliği sayesinde Türkçe ve İngilizce olarak kullanılır, başka dillere de kolaylıkla çevrilebilir.

Hastanın hastaneye kabulünden taburcu olmasına kadar yürütülen süreçlerin tamamı AviCenna sistemi tarafından otomasyon altına alınır.

AviCenna

- Hasta Kayıt, Kabul ve Dosya Takip
- Poliklinik
- Yatan Hasta
- Ameliyathane
- Eczane
- Hemodiyaliz
- Kan Bankası
- Laboratuvar Bilgi Sistemi (LIS)
- Radyoloji Bilgi Sistemi (RIS)
- Patoloji
- Medikal Finans Yönetimi
- Kardiyoloji Klinik Bilgi Sistemi
- Karar Destek ve İstatistik Sistemi (MIS)
- Döküman Yönetimi ve Arşiv Sistemi
- Süreç Yönetim Sistemi
- e-Provizyon Sistemi
- e-Fatura Sistemi

Hakkımızda | Çözümler & Hizmetler | Belgeler | Haberler | Referanslar | İnsan Kaynakları | İletişim | AviCenna Destek
Yuksel Holding WebSite