Teleradyolojiteleradyoloji-cozumRadyoloji Merkezin de kurulu olan modalitilere randevu ve iş listelerinin oluşturulup aktarılması, DICOM formatındaki görüntülerin modalitilerden alınıp saklanması, farklı bir lokasyonda kurulacak olan raporlama merkezine iletilmesi ve burada uzman radyologlar tarafından tanı/raporlarının yazılarak tekrar Radyoloji Merkezin deki kurulu olan sisteme gönderilmesi süreçlerini içerir.

     
 

Tele Radyoloji, radyoloji görüntülerinin dijital olarak bilgisayarlar arasında internet ya da başka bağlantılar aracılığıyla bir noktadan bir başka noktaya gönderilebilmesidir. Bu yolla çok uzaklarda, hatta başka bir kıtada çekilen bir radyoloji görüntüsü saniyeler içinde binlerce kilometre uzaktaki bir radyolog tarafından değerlendirilebilmekte ve raporlanabilmektedir.

Tele Radyoloji  uzaktan teşhis ve raporlama için ölçülebilir bir çözümdür.Teleradyolojinin arkasındaki var olan teknoloji hem radyolog hem de hastanın farklı  bölgelerde belki de binlerce kilometre uzakta bulunduğu halde haberleşmesidir.

Farklı görüntüleme  cihazları tarafından  oluşturulan görüntüler farklı lokasyondaki radyoloji bölümünden radyoloğun yorumlarını yazdığı ortama aktarılır.Raporlama uzman radyologlar tarafından gerçekleştirilir.Raporlar tamamlandığından ( yazılıp denetlendiğinde ) bu raporlar otomatik olarak hastalarının raporlarını alması için radyoloji merkezine geri gönderilir.Bu aktarım süreçlerinin tümü güvenilir bir iletişim ortamında gerçekleştirilir ve kullanıcıların belirlenen kural ve yetkiler çercvesinde web arayüzleri  görüntülemesi ile desteklenir.

Radyoloji Merkezi

teleradyoloji-cozum

Radyoloji Merkezi , modalitilerin bulunduğu gerekli randevu ve iş listelerinin planlandığı, çekim işleminin yapılarak görüntülerin saklandığı ve  görüntülerin raporlarının yazılmak üzere raporlama merkezine yetkilendirilerek gönderildiği yeri tanımlar.

Pacs Server

Merkezdeki görüntülerin indexlenerek saklanması, görüntüler üzerindeki yapılacak olan değişimlerin korunması ve  tekrar ulaşılıp incelenmesi sağlamak için gerekli olan donanım ve yazılımı tanımlar.

Radyoloji Merkez içerisindeki işleyiş olarak Client/Server teknolojisini destekler.Bütün iş istasyonları yetkilerine göre bütün bilgileri görüntüleyebilir ve ulaşabilir.

Merkez içinde ön kuruluma ihtiyaç duymadan  web tabanlı imaj dağıtımı imkanını sağlar.

Uluslararası standartlar olan HL7, DICOM 3.0 standartlarını desetkler ve  IHE uyumluluğunu içerir.

Sunucu sistemi, Radyoloji Bilgi Sistemi yazılımı, PACS veri tabanı ve arşiv yönetim sistemi, tele radyoloji görüntü dağıtım yazılımı sunucularından oluşur.

Database ve işletim sistemi diskleri RAID-1 mirror güvenlik seviyesinde olacaktır.

Görüntü diskleri RAID-5 güvenlik seviyesinde olacaktır.Sunucular kümeleme mimarisinde ve aktif/aktif prensibiyle çalışacaktır.

PACS sunucusundan arşivlenmek üzere gönderilen her veri yada görüntü eş zamanlı olarak her iki birime de depolanacaktır. Ünitelerden herhangi birinde sorun olduğunda yedek sistem otomatik olarak devreye girecektir.

İletişim Server ( WebServer )

İletişim server ile birlikte Radyoloji Merkezindeki görüntüler güvenli ve  yetkilendirilmiş bir şekilde Raporlama Merkezi kullanıcılarının ulaşamasını sağlar.Bu şekilde merkezdeki uzman radyologlar  görüntülere ulaştıkları gibi aynı anda görüntü üzerinde senkronize işlemler yapabilme, iki fare imleci, canlı ses (bilgisayar ya da serbest konuşma tel.) imkanına kavuşmuş olacaklardır.Bu  Radyoloji Merkezin deki görüntülere  Radyoloji Merkezi dışında, dışarıdan araştırma amaçlı ulaşımı, ikinci görüş ve konsultasyon imkanını sağlıyacak platformuda sağlamış olacaktır.

Kullanıcı kullanım hakları merkezi bir yetkilendirme sistemi ile kontrol edilir.

Görüntülerin hızlı ulaşılması için data sıkıştırılmasının hızlı bir şekilde yapılabilmesi (JPEG 2000 destekleyen özel bir sıkıştırma algoritması ile) isteğe göre önceden sıkıştırma veya online sıkıştırma işlemlerini destekler.

Dışarıdan hastalara ait görüntülerin sisteme data yükleyebilme (dosya olarak yada bir DICOM C-Store kullanarak) özelliğine sahiptir.

DICOM, PDF,Word… gibi birçok formatı destekler.

Data transferi esnasında  durum gözetimi için tüm loglama işlemlerini otomatik yapar ve  yedeklenmesini destekler.

LAN veya WAN üzerinden telekonferans yapabilme imkanı sağlar.PACS, RIS ve tele radyoloji arasında kayıpsız veri iletimini sağlar.

On-line Randevu Yazılımı

Hastaların Merkez ve cihaz bazında ön randevu alabileceği yazılımı ifade eder.Hastalar buradan hangi cihaz için hangi saatler için randevu alabilecekleri bilgisine ulaşıp, ilgili slotlara ön randevu kaydını yapabilecek gerekli bilgileri gireceklerdir.

Radyoloji Bilgi Sistemi

RBS, PACS kapsamındaki DICOM 3.0 Worklist desteğine sahip tüm modalitelere DICOM 3.0 Worklist standardı kapsamında iş listeleri gönderilebilinir.

RBS ile PACS in entegrasyonu HL7 (Health Level 7) standartları doğrultusunda sağlanır.

Otomatik veya manuel hasta planlaması yapma yeteneğine sahiptir.

RBS de hasta demografik bilgilerinin yanından tetkik planlaması yapılabilinir.

Tarih-saat, doktor ismi ve cihaz bazında randevu verilir, iptal edilebilinir ve istenildiğinde, acil durumlarda özel saatsiz randevu verme olanağı sağlar.

Verilmiş olan randevuların sonucu ve ne aşamada olduğu yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından sistem üzerindeki raporlar kullanılarak takip edilebilinir.

Radyoloji bölümünün izniyle modaliteler belirli zaman dilimleri, belirli birimler ya da özellikli uygulamalar için rezerve edilebilinir.

Çalışma saatleri dışında oluşan acil talepler, önceden hizmete açık olarak belirlenmiş cihazların, belirli zaman dilimlerine ait iş listelerine, RBS’de otomatik olarak düşebilinir.

Hasta kayıtlarından modalitelere gönderilecek DICOM 3.0 çalışma listeleri otomatik oluşturularak ve DICOM 3.0 iş listesi uyumlu tüm tetkik ekipmanlarına, sistem aracılığı ile gönderilir.

Modalitelere düşen iş listeleri, o gün için randevulandırılmış tüm hastaları içerir; işlemleri tamamlanmış ve incelemeye hazır olan hastalar ayrıca vurgulanır.

Gelen hastalara yönelik çeşitli istatistiki veriler tutulur (geliş zamanı, bekleme süresi, inceleme süresi vb.), çeşitli durumlar için uyarı notları eklenebilinir (acil, hamile, yoğun bakım vb.) ve değiştirilebilinir.

Medikal uyarılar, istek sebebi bilgisi gibi bilgiler saklanır.

Çeşitli istatistiki bilgileri (modalitelere ve her bir cihaza göre günlük bakılan hasta sayısı, aylık bakılan hasta sayısı, yıllık bakılan hasta sayısı, randevu verilen hasta sayısı, randevusuna gelmeyen hasta sayısı, tekrar edilen inceleme sayısı, tanı kodlarına göre sıralama, vb)  haftalık, aylık, yıllık, vb. bazda raporlama alınabilir.

Hasta Takip Yazılımı

İleriye yönelik verilen randevuların takibi, hastaların gelişlerinin sorgulandığı, hastalara yazılan sonuç raporlarına topluca ulaşılabilindiği ve takip edildiği yazılımı ifade eder.

Kişisel Sağlık Kaydı Yazılımı

Hastaların kendilerine ait sonuç ve görüntülere ulaşabildikleri , sonuçlarını merkeze gelmeden sorgulayabilecekleri ve başka hekimlerle internet üzerinden paylaşabilecekleri yazılımı ifade eder.

Raporlama Merkezi

Radyoloji Merkezinden gelecek olan görüntülerin uzman radyologlar tarafından incelendiği tanısının konularak raporunun yazıldığı ve yazılan bu raporun tekrar  Radyoloji Merkezine gönderildiği merkezi tanımlar.

Radyoloji Raporlama TeleRadyoloji İş İstasyonuYazılımı

Sistem üzerinden ve arşivden  görüntü alma - gösterme özelliğine sahiptir.

İş istasyonlarının görüntü dondurma/bekletme özelliği bulunacak ve bu sayede kullanıcılar herhangi bir sebeple ara incelemeye ara vermesi gerektiği durumda, o an üzerinde çalışmakta oldukları görüntüleri bekleme konumuna alabilinit.  İncelenmekte olan görüntü ile ilgili olarak o an için geçerli olan tüm ayarlamalar saklı kalır. Kullanıcılar iş istasyonu üzerinde diğer görüntüleme işlerini yaptıktan sonra görüntüyü yorumlamaya devam edecek, dondurma/bekletme konumuna aldığı görüntüye bıraktığı şekilde ulaşma olanağına sahiptir.

Hasta listesi için kolay sorgulama arama arayüzü bulunur.

Arşivden sorgulama ve görüntü çekme özelliği,  hasta seviyesinde bulunur.

Sistem üzerinde cihazlardan görüntü alma ve gönderme işlemleri DICOM 3.0 formatında, kayıpsız görüntü sıkıştırma yöntemleri kullanılarak yapılır.

İş kontrol listesi ve görüntülere çalışma durum bilgisi eklenme özelliği bulundurur.

Her kullanıcı için çeşitli kullanım haklarına sahip kullanıcı ismi ve şifreleri tanımlanma özelliği sahiptir.

Raporlama Rapor Yazılımı

Görüntülere ait uzman radyologların teleradyoloji iş istasyonlarını kullanarak raporlarını yazdıkları, sakladıkları uygulama yazılımını ifade eder.

Raporlama RBS-PACS ile birerbir entegre yazılımdır.Raporlanmayan çalışmalar, rapor bekleyen çalışmalar, tekrar edilmesi gereken çalışmalar, tekrar edilen çalışmalar, dikte edilmiş çalışmalar ve raporu yazılmış tamamlanmış çalışmalar, konsültasyon bekleyen çalışmalar gibi esnek çalışma listeleri takip edilir.

Onaylanmış raporlar için yazma korumasına sahip, rapor ekleme desteğini barındırır. Radyoloji raporları, uzman hekimler tarafından önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenebilinir. Yeni şablonların tanımlanması mümkündür.Raporlarda kullanılacak olan tanı, işlem, sonuç kodları gibi kodların liste ve menülerden seçilmesi mümkündür.

Ürünler

  • Millenmed Tele Radyoloji Paketi
  • Chili/Web Tele Radyoloji
 
     
DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.

DataSel Forum

Hakkımızda | Gizlilik Bildirimi | İletişim

Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş.bir YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Kuruluşudur.