Teletıp
Evlerdeki Hastane avicenna_500
Hastalarınızı evlerinde muayene edin. Çoğulcu, yaygın konsültasyon için doktorlar hastanızın evinde toplansın. Uzak bölgelerdeki hastalarınıza anında erişin. Daha çok hayat kurtarın.

     
 

Tele Tıp telefon, İnternet ve GSM gibi ağların kullanılarak uzaktan bilgi iletişimi ile klinik sağlık hizmetlerinin verilmesidir. Bu hizmetler hem konsultasyon bazında hem de tanı ve uyarlanabildiği ölçüde uzaktan tedavi olarak da gerçekleşebilir.

Teletıp uygulamaları ile sağlık hizmetleri sunumunda karşılaşılan erişim ve aciliyet gibi kimi ağır sorunların üstesinden gelebilmek mümkün hale gelmiştir.

TeleTıp

Tele Tıp uzaktan bilgi iletişimi ile sağlık hizmetleri verilmesidir. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların tedavi hizmetlerinde hızlı, hatasız ve daha kaliteli hizmet sunma çabaları gün geçtikçe artan yaşlı nüfus ve kronik hasta sayıları nedeniyle daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle yaşlanan nüfus içerisinde yer alan eğitim profili yüksek hastalar edinmiş oldukları yüksek yaşam kalitesinin bir beklentisi olarak uzaktan tedavi veya evde bakım hizmetlerini tercih etmektedir. Bu tercihte tedavi hizmeti sunan kurumların artan talep karşısında yetersiz kalması da önemli bir etkendir. Kurumların evde tedavi hizmeti sunmalarını sağlayacak en önemli husus teknolojik alt yapı ve uygun Tele Tıp cihazlarının kurulacak alt yapıya entegrasyonudur.

Geçmişte Tele Tıp hizmetleri öncelikle yetersiz hizmet sağlanan ya da hizmet sağlanamayan bölgelere yönlenmişken günümüzde bu öncelik değişerek evde hasta izlemi, askeri hekimlik, hizmet ve bakım kalitesini artırma odaklı kullanım alanlarına yönelmiştir.

Tele Tıp çözümleri, tedavi süreçlerinin genel analizinin yapılabileceği, toplumun sağlık ile ilgili problemlerine ışık tutacak, hastalık ve bakımla ilgili çeşitli göstergelerin elde edilebileceği bir yapı sunarken, verimli bir sağlık bilgi bankasının oluşturulmasını da sağlar.


 
     
DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.

DataSel Forum

Hakkımızda | Gizlilik Bildirimi | İletişim

Datasel Bilgi Sistemleri A.Ş.bir YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Kuruluşudur.