DATASEL, SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA TİG MALİYETLENDİRME EĞİTİMLERİ DÜZENLEDİ - Eylül 2012

The contents of this page have not been translated yet or the content is not relevant for your region.

DATASEL, SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA TİG MALİYETLENDİRME EĞİTİMLERİ DÜZENLEDİ:
Vaka Karması Bilgi Sistemi (VKBS), Hastanelerden Klinik ve Mali verilerin toplanması ve bu verilerin analiz edilmesi için kullanılan bir araçtır.

Sağlık Bakanlığı ile mali verilerin toplanması çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmanın neticesinde Ulusal TİG bağıl değerlerinin hesaplanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda 85 hastaneden mali veriler toplanmaktadır. Toplanan mali veriler ile klinik veriler birleştirilerek Türkiye’ye özgü Ulusal TİG maliyetleri ve bağıl değerleri hesaplanacaktır. Bu sebeple Datasel Bilgi Sistemleri, Sağlık Bakanlığı ile birlikte düzenledikleri “TİG maliyetlendirme eğitimlerini” tamamlamış olup veri toplama işlemleri ile ilgili çalışmalara devam etmektedirler..

  • ZOOM
  • ZOOM
  • ZOOM
  • ZOOM
  • ZOOM
  • ZOOMDataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.

DataSel Forum

About Us | Privacy Policy | Contact Info

Datasel Information Systems is a part of YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Corporation.