Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi nedir ?

The contents of this page have not been translated yet.

İlaç Takip Sistemi (İTS) Türkiye'de ilaçların her biriminin izlenmesi için yapılan bir altyapıyı tanımlar. İlaç Takip Sistemi, karekod ve içindeki bilgilerin sistem merkezine gönderilmesi şeklinde çalışır. Karekod ise, ilaçlarda ikinci bir barkod uygulamasıdır, daha az yer kaplayıp daha çok veri tutmaktadır. Karekod ile tüm ilaçlar benzersiz olarak numaralanmış olacaktır.

Sistem; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç sektörünü temsilen sivil toplum örgütleri, Türk Eczacılar Birliği ve diğer sivil toplum örgütleri ile ilaç firmalarına çözüm üreten ve destek veren bazı firmaların katıldığı 3 toplantıda şekillendirilmiş ve kullanılacak barkod tipinin de "Datamatrix" olmasına karar verilmiştir. Sistem yazılımları ve altyapısı Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve işletilecektir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar; tanımlayıcılara ait standartların tespiti ve izleme yapmak üzere veri aktarımları standartlarının tespiti şeklinde iki başlık altında toplanabilir. Yönetmelik değişikliği ile, karekodun ürünler üzerine 01.10.2009 tarihinden itibaren uygulanması mecburi hale gelmiştir.

İlaç Takip Sistemi ise 1.7.2009 tarihinde çalışmaya başladı ve ürünler bu tarihten itibaren piyasaya verilmeye başlanmıştır.

Ülkemizde tüm ilaçlar 1.1.2010 tarihinden itibaren karekodlu olarak satılmaya başlanmıştır.

Karekod; BTÜ Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğine göre; 1. ilaçlar, 2. Ara ürünler, 3. Tıbbi besin destekleri üzerine konulacaktır. Tıbbi cihazlar ve Majistral ilaçlar kapsam dışındadır.

Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.

İTS bir ilaç güvenliği aracı olarak tasarlanmış olduğu için karekod; ürünler ve hastane ambalajlı ürünler üzerine konulacaktır. Tanıtım numuneleri üzerine karekodun konulması mecburi değildir.

İTS’nin amaçları;

Farmakovijilans,

Sahte ilaçlardan ve sahte ambalajlardan korunma,

Politika oluşturmaya esas olarak veri oluşturma.

Bu konudaki gelişmeleri Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün  ilgili web sayfasından takip edebilirsiniz ( http://www.iegm.gov.tr )
DataSel Bilgi Sistemleri A.Ş.

DataSel Forum

About Us | Privacy Policy | Contact Info

Datasel Information Systems is a part of YUKSEL_HOLDING_LOGO_23H Holding Corporation.